ITEM Nieuws

ITEM publiceert Grenseffectenrapportage voor 2018

 

De ITEM Grenseffectenrapportage 2018 is gepubliceerd! Het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM geeft met de Grenseffectenrapportage meer inzicht in Europese en nationale wets- en beleidsinitiatieven. De rapportage is bedoeld als waardevol hulpmiddel voor beleidsmakers op regionaal, Nationaal en Europees niveau bij het nemen van beslissingen rondom wet- en regelgeving met (bijkomende) effecten voor grensregio’s.

Dossiers
De ITEM Grenseffectenrapportage 2018 bevat zes dossiers op het gebied van zeer uiteenlopende grensoverschrijdende onderwerpen waarin effecten op grensregio’s en/of grensoverschrijdende mobiliteit aan de orde zijn. Zo wordt in het Dossier Baukindergeld de voorgestelde Duitse maatregel ter bevordering van het woonbezit van jonge gezinnen op grenseffecten onderzocht. Deze voorgestelde maatregel lijkt in strijd te zijn met EU-recht daar het grensarbeiders, die in Duitsland werken maar woonachtig zijn buiten Duitsland, dupeert. Expertisecentrum ITEM adviseert op dit punt tijdens de parlementaire behandeling van nieuwe wetgeving een coherente analyse op te nemen van de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor grensarbeiders. In het dossier Sociale zekerheid wordt de sociale zekerheidspositie van niet-standaard werkenden (bijv. platformwerkers die voor Uber, Deliveroo etc. werken) in een grensoverschrijdende werkrelatie onder de loep genomen. Men kan niet langer heen om de stijging van de nieuwe arbeidsvormen en arbeidsovereenkomsten zoals oproepwerk, deeltijdwerk, onregelmatig werk etc. De huidige Europese regels gaan echter nog steeds uit van de fysieke aanwezigheid op een werkplek. Expertisecentrum ITEM adviseert dat zowel de huidige nationale wetgeving als de Europese verordeningen aangescherpt of aangepast moeten worden. De resultaten van de Grenseffectenrapportage zijn hier te vinden.

Derde editie
ITEM’s Grenseffectenrapportage is gericht op beleidsmakers op regionaal, nationaal en Europees niveau die beslissingen nemen aangaande grensregio’s. De rapportage heeft daarmee het potentieel bij te dragen aan het politieke debat door bestaande of toekomstige grenseffecten te helpen herkennen. De ITEM Grenseffectenrapportage heeft, zowel in de afgelopen jaren als dit jaar, de basis gevormd van follow-up activiteiten. Zo werd het Dossier over de verhoging van het lage btw-tarief aangeboden aan een groot aantal stakeholders op provinciaal, Euregionaal en Ministerieel niveau. In het dossier werden de mogelijke economische grenseffecten van beoogde btw-verhoging onderzocht.

Sinds haar oprichting in 2015 heeft ITEM drie Grenseffectenrapportages gepubliceerd. De ITEM Grenseffectenrapportage 2018 is de meest recente toetsing van grenseffecten die door expertisecentrum ITEM is uitgevoerd. In de ITEM Grenseffectenrapportage komen beleid en praktijk samen. Stakeholders van ITEM hebben ieder jaar de mogelijkheid om knellende grensoverschrijdende onderwerpen voor te stellen. De onderwerpen van de Grenseffectenrapportage van dat jaar worden vervolgens onderworpen aan het selectieproces van de ITEM Werkgroep Grenseffecten. Na voltooiing van de selectieprocedure worden de geselecteerde onderwerpen uitvoerig onderzocht door ITEM-onderzoekers.

Grenseffectenrapportage 2019
Terwijl de resultaten van de rapportage uit 2018 reeds gepubliceerd zijn, worden de eerste stappen voor de rapportage uit 2019 al voorbereid. Eind 2018 zullen ITEM Stakeholders opnieuw de mogelijkheid krijgen om de voor hen belangrijke thematieken bij ITEM aan te kaarten. De ITEM Grenseffectenenquête wordt in december via de ITEM-website beschikbaar gesteld.

Lees meer

  • Als gevolg van de Coronacrisis zijn ook veel grensarbeiders gedwongen in hun eigen land te werken. Hun is gevraagd de grens niet over te steken om naar hun kantoor in het buurland te komen. Op dit moment is dat alleen mogelijk omdat de Nederlandse, Belgische en Duitse regering speciale...

  • Afgelopen maart heeft de Duitse coalitie ingestemd met een subsidie die tot doel heeft het eigen woningbezit van jonge gezinnen financieel te stimuleren. Enkel inwoners van Duitsland komen in aanmerking. Wat betekent dit voor belastingplichtige grenswerkers? Het Baukindergeld werd in het kader van...

  • Expertisecentrum ITEM maakt de dossierselectie bekend voor onderzoek in hun jaarlijkse Grenseffectenrapportage. Op basis van de stakeholderraadpleging is de definitieve selectie gemaakt. In de komende periode zal een team van ITEM wetenschappers en experts zich gaan buigen over de dossiers.

More news items
  • Kunnen bepaalde regels het dagelijks leven van grensbewoners beïnvloeden? Door middel van een effectentoets kan de impact van bepaalde richtlijnen gemeten worden. Het Expertisecentrum ITEM (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility) maakt zich sterk om de...

  • De aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking lijkt steeds sterker te worden binnen de Europese Unie, zegt het Institute for Transnational en Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van de Universiteit Maastricht. Haar grenseffectenrapportage levert wetenschappelijk inzichten in...

  • Na de succesvolle afronding van de Grenseffectenrapportage in 2016, worden de dossiers opgevolgd en zijn de onderwerpen voor de rapportage van 2017 geselecteerd.

Lees ook