ITEM publicatie over mobiliteitsrechten van studenten en autonomie van nationale hogeronderwijssystemen in de Europese Unie

Het proefschrift ‘Balancing Student Mobility Rights and National Higher Education Autonomy in the European Union’ door Dr. Alexander Hoogenboom, verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht, wordt in oktober 2017 uitgegeven via uitgeverij Brill in de serie ‘Nijhoff Studies in European Union Law’.

In het proefschrift wordt de recente spanning rondom de mobiliteit van studenten besproken en wordt geprobeerd de overkoepelende vraag te beantwoorden hoe mobiliteitsrechten voor studiedoeleinden van EU-burgers binnen de EU moeten worden gewaarborgd, terwijl tegelijkertijd de houdbaarheid van de nationale hogeronderwijssystemen van (bepaalde) lidstaten wordt gegarandeerd. De belangrijkste conclusie in dit opzicht is dat de huidige EU-wetgeving die van toepassing is op mobiele studenten zowel ontoereikend als onsamenhangend is. Daarnaast lijken de EU-lidstaten problemen te hebben met het correct implementeren van EU-wetgeving op dit gebied en kunnen ze niet zelfstandig een effectieve en eerlijke balans vinden. Er is behoefte aan een alomvattend en genereus studieleningssysteem op EU-niveau – dat centraal wordt beheerd op EU-niveau – om de mobiliteitsrechten van EU-burgers voor studiedoeleinden te ondersteunen.

Bekijk hier de publicatieflyer of bestel het boek op www.Brill.com.