ITEM Proefprocedure

Update Nederlandse kinderopvangmedewerkers in Noordrijn-Westfalen

 

Om tekorten en overschotten op het gebied van kinderopvang te vereffenen is in het verleden voorgesteld dat Nederlandse kinderverzorgers over de grens in Duitsland (Noordrijn-Westfalen) aan de slag zouden gaan. Erkenningsprocedures staan echter in de weg aan snelle toegang tot de arbeidsmarkt voor Nederlandse kinderopvangmedewerkers. Een huidige klachtenprocedure, geleid door verschillende partijen uit de regio Nederland / Noordrijn-Westfalen (waaronder Expertisecentrum ITEM en de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling), is erop gericht om na te gaan of de grensoverschrijdende mobiliteit van kinderopvangmedewerkers kan worden vergemakkelijkt. 

De kern van het probleem dat de toegang van Nederlandse kinderopvangmedewerkers tot de Duitse arbeidsmarkt bemoeilijkt, houdt verband met een verschil in de activiteiten van de kinderopvangberoepen in Nederland en Duitsland (Noordrijn-Westfalen). Desalniettemin overlappen de twee beroepen van de Nederlandse kinderopvangmedewerker en Erzieher in Noordrijn-Westfalen elkaar op het gebied van kinderopvang. Tot op heden is het voor Nederlandse kinderverzorgers onmogelijk om alleen dat deel van het Erzieher-beroep uit te oefenen waarvoor zij gekwalificeerd zijn. Om in Duitsland te kunnen werken, zouden zij uitgebreide compensatiemaatregelen moeten nemen. Omdat deze maatregelen de mobiliteit kunnen ontmoedigen is een klachtenprocedure gestart met als doel de gedeeltelijke toegang van Nederlandse kinderverzorgers in Noordrijn-Westfalen mogelijk te maken.

Onlangs werd een update wat betreft de klachtenprocedure ontvangen. Hieruit blijkt dat er besprekingen plaatsvinden tussen de betrokken ministeries in Noordrijn-Westfalen. De discussies hebben met name betrekking op de mogelijke beschikbaarheid van gedeeltelijke toegang op het gebied van de kinderopvang.

Lees ook

Meer nieuws