Verslag: Pensioenseminar 2020

De oude dag: een nieuwe rol voor de pensioensector op weg naar meer welvaart, of naar meer welzijn?

Op 27 januari 2020 vond de negende editie plaats van het Maastricht Pensioenseminar. Het thema van de bijeenkomst was 'Pensioen: Outside In - De oude dag: een nieuwe rol voor de pensioensector op weg naar meer welvaart, of naar meer welzijn?'.

Deze vraag is behandeld tijdens het 9e Pensioenseminar in Maastricht middels de Outside In benadering, waarbij pensioenen worden bekeken vanuit meerdere invalshoeken: het Europese, de gezondheidszorg, de trends, het individu, maar ook vanuit de toezichthouder en tot slot de mogelijke technologische ontwikkelingen. Lees het hele verslag hier.

Pensioen is welzijn

Pensioen wordt veelal geassocieerd en gedefinieerd als de combinatie van premies en beleggingsopbrengsten. Daarbij worden pensioenfondsen als financiële instellingen beschouwd. Tegenwoordig wordt echter meer van de pensioensector verwacht: verantwoord beleggen en meedenken en –doen aan het verbeteren van de arbeidsmarkt. De mantra van het Pensioenseminar was dan ook dat pensioen meer is dan welvaart, het behelst welzijn. Hiervoor zijn meerdere vormen van financiering nodig: een multi-pillar benadering. Het Pensioenseminar wees uit dat dit verschillend wordt ingevuld en geen Europese definitie dekkend is. Pensioen is een nationale aangelegenheid, maar wordt wel vanuit Europa gestimuleerd. Zo is op zowel Europees als nationaal niveau de afgelopen jaren hard gewerkt aan de houdbaarheid van pensioenstelsels en verschuiven de inspanningen zich nu meer naar de adequaatheid van pensioenstelsels. De uitdaging voor de toekomst is het welzijn ook van de nieuwe vormen van arbeid te faciliteren.

Bewustzijn, doen en ondersteunen

Vanuit de gezondheidszorg wordt nogmaals bevestigd: mensen weten heel goed wat goed en slecht is, maar doen het toch niet. Een gezonde oude dag en een goed pensioen liggen ver in de toekomst, waar de kosten nu voelbaar zijn. Uit de gezondheidszorg is gebleken dat adviseren niet effectief is, maar juist het faciliteren en de default veranderen werkt. Daarbij kan gepleit worden voor het normaal maken van een financieel regisseur, die de financieel laaggeletterde pensioenspaarder helpt met zijn oude dag. Ook kan gedacht worden aan soft-compulsion in nationale pensioenwet- en regelgeving. Het algemene idee onder dit alles: pensioen is voor iedereen, maar niet vanzelfsprekend voor iedereen. Juist daarom dient in pensioenstelsels meer aandacht te komen voor de persoonlijke begeleiding en waar nodig het extra zetje in goede richting.

Pensioenseminar 2020 Slide Save the Date.pdf

Save the Date: 10e Pensioenseminar Maastricht

 

Het Pensioenseminar Maastricht vindt elk jaar plaats op de laatste maandag van januari en zal in 2021 zijn 2e jubileum gaan: 10 jaar Pensioenseminar Maastricht. Noteer daarom 25 januari 2021 alvast in uw agenda.

Lees ook

Meer nieuws