25 augustus 2016
ITEM Nieuws

ITEM is begonnen met een verkennende studie, die officieel van start zal gaan in 2017, aangaande inzicht in de beslissing van internationale migranten om hetzij in de Euregio Maas-Rijn (EMR) te blijven dan wel om ze te verlaten.

Onderzoekers van het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility / ITEM Prof. Dr. Melissa Siegel en Julia Reinold zijn begonnen met het voorbereidende werk voor het aankomende doctoraatsonderzoeksproject getiteld “Inzicht in de beslissing van internationale migranten om de Euregio te verlaten dan wel om er te blijven” dat van start zal gaan in 2017. Het doel van het project is om een beter inzicht te krijgen in de beweegredenen van hoog opgeleide internationale migranten om naar de Euregio Maas-Rijn te verhuizen, om er te blijven of om de regio te verlaten. Het onderzoek spitst zich voornamelijk toe op de verkregen voordelen of nadelen van het wonen in een grensregio en op het opsporen van de overige belemmeringen door de grens. Hiertoe zal een enquête gehouden worden onder de internationale migranten.

Deze regio wordt geconfronteerd met negatieve bevolkingsontwikkelingen waarop gereageerd kan worden met het aantrekken en behouden van hoog opgeleide internationale migranten. Dit kan bovendien bijdragen tot de bevordering van de economische groei en het concurrentievermogen van de regio vergroten. De resultaten van het project zullen het de beleidsmakers in de regio mogelijk maken om beleidsmaatregelen te treffen, met als doel hoog opgeleide internationale migranten beter aan te trekken en te behouden in de regio, hetgeen belangrijk wordt geacht voor de regionale ontwikkeling.

Het ITEM onderzoek kan tevens beleidsmakers informeren die bezig zijn met de implementatie van diverse strategieën om de regio internationaler te maken en om de euregionale arbeidsmarkt te integreren, zoals bijvoorbeeld de huidige strategie van de Euregio Maas-Rijn, EMR2020, en het coalitieakkoord 2015-2019 van Limburg.

Prof. Dr. Melissa Siegel en Julia Reinold waarderen de input van betrokkenen bij de internationalisering en de integratie van de EMR en haar subregio’s om zo te garanderen dat het onderzoek urgente vraagstukken behandelt en zoveel mogelijk relevante vragen aangaande de levens van internationale migranten in de EMR beantwoordt. 

Melissa Siegel,promotor van het aankomende ITEM doctoraatsproject “Inzicht in de beslissing van internationale migranten om de Euregio te verlaten dan wel om er te blijven” is hoogleraar Migration Studies en hoofd Migration Studies bij de Maastricht Graduate School of Governance en UNU-MERIT. Hier leidt ze verschillende onderzoeksprojecten over migratie, coördineert ze de Migration Studies Specialisation als onderdeel van het Master programma over Public Policy and Human Development en is ze hoofd van het Migration Management Diploma Programma. Ze staat bovendien aan het hoofd van het Migration and Development onderzoeksteam van het Maastricht Center for Citizenship, Migration and Development (MACIMIDE). Momenteel heeft ze het voorzitterschap van het UNU Migration Network en heeft ze een functie als Research Associate bij het Center on Migration, Policy and Society (COMPAS) en als Associated Researcher bij het International Migration Institute (IMI) aan de Universiteit van Oxford. Ze is bovendien bestuurslid van het the Hague Process on Refugees and Migration. Ze heeft fellowships als gastonderzoeker verricht bij Harvard University, het Kiel Institute for the World Economy en de Universiteit van Oxford. Ze heeft als adviseur, participant of projectleider gefungeerd bij projecten voor de Nederlandse overheid, de Swiss Development Cooperation, de German Development Cooperation, de IOM, UNHCR, ILO, UNDP, ICMPD, World Bank, OECD en anderen. Ze is bovendien regelmatig betrokken bij migratie-gerelateerde opleidingen voor overheden en internationale organisaties (o.a. UNICEF, UNRWA, EIPA, de Nederlandse overheid, de Iraanse overheid, de Turkse overheid) en bij onderwijsactiviteiten op Bachelor, Master en doctoraatsniveau en ze geeft les in de Verenigde Staten, Maleisië, Mozambique, Afghanistan, Georgië, Azerbeidzjan en Suriname. Ze heeft ook advies inzake migratievraagstukken gegeven aan de United Nations en de Europese Commissie. Haar onderzoeksinteresse gaat uit naar de oorzaken en gevolgen van migratie met een sterk accent op de verbanden tussen migratie en ontwikkeling.

Julia Reinold (MSc) werkt momenteel als onderwijs- en onderzoeksmedewerker voor de Migration and Development Research Group bij de Maastricht Graduate School of Governance/UNU-MERIT. Ze is gespecialiseerd in onderzoek aangaande migratie en grensoverschrijdende regio’s door zowel kwalitatieve als kwantitatieve methodes te gebruiken. Bovendien draagt ze regelmatig bij aan onderzoeksprojecten in opdracht van instellingen van de Europese Unie, internationale organisaties (UNDP, ICMPD, ILO) en instellingen voor ontwikkeling (GIZ, SDC). Julia behaalde zowel haar Bachelor diploma in European Studies als haar Master diploma in Public Policy and Human Development met een specialisatie in Regional Integration and Multi-Level Governance aan de Universiteit Maastricht (Doctoraat: “Competition for Talent: Retaining Graduates in the Euregio Meuse-Rhine”).