ITEM News

B-Solutions Project "Roadmap en factsheet voor de erkenning van kwalificaties voor kansrijke beroepen"

 

De activiteiten voor het B-Solutions project "Roadmap en factsheet voor de erkenning van kwalificaties voor kansrijke beroepen" zijn recentelijk gestart. Dit project, ingediend door de Provincie Limburg (NL) als hoofdaanvrager en uitgevoerd door Expertisecentrum ITEM, brengt partners langs de Nederlandse grens samen waaronder partners uit Nederland, België, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. 

Het doel van het project is het ontwikkelen van roadmaps en factsheets voor kansrijke beroepen. Deze roadmaps en factsheets zijn twee afzonderlijke documenten die tot doel hebben de grensoverschrijdende mobiliteit en inzetbaarheid te bevorderen door erkenning te verbeteren. Het project richt zich in het bijzonder op de wijze waarop de erkenning van geselecteerde kansrijke gereglementeerde beroepen plaatsvindt. De documenten zullen aangeven hoe de bevoegde autoriteiten kwalificaties beoordelen om eerstelijnsondersteuners en burgers informatie te verstrekken die verder gaat dan wat momenteel direct beschikbaar is. Bovendien is het project erop gericht burgers bewust te maken van hun rechten en plichten tijdens de erkenningsprocedures.

De eerste bevindingen en methoden van het project zullen tijdens een expert workshop gepresenteerd worden, die op 15 november gezamenlijk door ITEM en de Benelux in Brussel wordt georganiseerd.

Het project "Roadmap en factsheet voor de erkenning van kwalificaties voor kansrijke beroepen " wordt gefinancierd door de Europese Unie.

Lees ook

Meer nieuws