31 januari 2018

Interdisciplinaire wetenschap: liever een gereedschapskist dan een hamer

Steeds vaker kijken academische medewerkers en studenten over de grenzen van hun specialismes heen en zoeken de samenwerking met andere vakgebieden. Zo ook aan de UM. Men beseft dat kruisbestuiving tot nieuwe ideeën en inzichten leidt en andere onderzoeksmethoden en resultaten kan voortbrengen. Je zou het met overspel kunnen vergelijken, zegt Tsjalling Swierstra met een knipoog, want het geeft spanning en nieuwe inspiratie.