21 juli 2020

Hoe kansarm of kansrijk zijn Limburgers met een uitkering?

Hebben mensen met een uitkering meer of minder kans om succesvol te reïntegreren op de arbeidsmarkt als ze tegen schulden of gezondheidsproblemen aanlopen? En wat is de invloed van thuissituatie of opleidingsniveau daarop? Onderzoekers van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht (UM) hebben voor alle Limburgse gemeenten in kaart gebracht hoe kansarm of kansrijk mensen in een uitkeringsafhankelijke situatie zijn. De gegevens zijn verzameld in een factsheet die vanaf vandaag voor iedereen beschikbaar is.