Grenzen en virussen, en hoe daarmee om te gaan

Hoe gaan professionals in de volksgezondheid om met de bestrijding van infectieziekten (Infectious Disease Control - IDC) in een zeer dynamische en dichtbevolkte Euregio als de Euregio Maas-Rijn met zijn actieve sociale leven over de grenzen heen? Dat wilden Dr. Alena Kamenshchikova en haar collega's te weten komen. Van december 2020 tot april 2021 onderzochten ze de manier waarop Euregionale professionals in de volksgezondheid in België, Duitsland en Nederland COVID-19 onder controle probeerden te krijgen. Belangrijkste conclusies: institutionele investeringen in systemische grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden op het gebied van de volksgezondheid zijn noodzakelijk. En het is van cruciaal belang om rekening te houden met de ervaring en deskundigheid van professionals in de volksgezondheid die in grensregio's werken. Hun expertise is uniek en kan sterk verschillen van acties die op nationaal beleidsniveau worden voorgesteld. Alena Kamenshchikova kwam tot deze conclusies op basis van diepgaande interviews met deskundigen in de volksgezondheid in deze drie landen.

Welke professionals hebben jullie benaderd voor de interviews?
"We hebben gesproken met mensen die direct en actief betrokken waren bij het bestrijden van COVID-19. In totaal hebben we 27 professionals in drie landen geïnterviewd die werkzaam waren in regionale volksgezondheidsorganisaties, huisartsenpraktijken, ouderenzorg of sociale zorg en veiligheidszorg. Ons hoofddoel was te begrijpen hoe IDC in deze Euregio is georganiseerd, rekening houdend met de nabijheid van de grens en de verschillende beleidsmaatregelen in drie landen. Het was belangrijk om te begrijpen of het feit dat ze in een grensregio wonen een rol speelt in hun dagelijkse activiteiten, en of er samenwerkingsverbanden zijn geweest over de grenzen heen. We zijn enorm dankbaar dat deze professionals de tijd hebben genomen om met ons te spreken in een periode waarin ze 24/7 werkten om COVID-19 onder controle te krijgen."

alena

Dr. Alena Kamenshchikova, universitair docent bij de afdeling Health Ethics and Society/CAPHRI, voerde dit onderzoek uit in samenwerking met Prof. Dr. Klasien Horstman, Prof. Dr. Christian Hoebe, en Lisa Diemingen, MSc. 

border
De gesloten Nederlands-Belgische grens bij Château Neercanne

Alena Kamenshchikova ontving onlangs de CAPHRI Dissertation Award en de Kootstra Talent Fellowship. Zij heeft nu het Niels Stensen Fellowship gekregen, waarmee zij aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine onderzoek kan doen naar grensoverschrijdende infectieziektebestrijding tussen het VK en de EU. Zij zal onderzoeken hoe gegevens over infectieziekten tussen deze beide worden doorgegeven en hoe pendelaars die vaak de grens tussen het VK en de EU moeten oversteken door de verschillende COVID-19-voorschriften navigeren.

‘UM & Europa’ in de spotlight
In 2022 bestaat het Verdrag van Maastricht 30 jaar. Een goed moment om weer eens stil te staan bij de Europese eenwording. Van 11 tot en met 13 februari 2022 vindt daarom de bijzondere Conferentie over de Toekomst van Europa plaats in Maastricht. Redenen genoeg voor dé Europese universiteit van Nederland om uit te pakken met een nieuwe serie verhalen, en om al onze informatie rondom ‘de UM en Europa’ nog eens op een rij te zetten. Lees meer.

Lees ook

  • Als patiënt in een ziekenhuis zie je dagelijks veel verschillende gezichten aan je bed: een verpleegkundige die je bloeddruk meet, een arts of verpleegkundig specialist die jou informeert over het zorgplan en een voedingsdeskundige die jou voorziet van het juiste eten en drinken. Hoewel al deze...

  • Berta Cillero Pastor is universitair hoofddocent en groepsleider bij het MERLN Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine. Haar onderzoek richt zich op massaspectrometrie (imaging) om inzicht te krijgen in moleculen in cellen en weefsels voor biomedisch onderzoek.

  • Op 8 februari 2024 promoveerde Janine Ziemons aan Maastricht University op het proefschrift The role of the gut microbiota in human cancer, the power of an equilibrium. Dit proefschrift is het resultaat van Ziemons’ onderzoek naar de rol van het microbioom in kanker - dikkedarmkanker maar ook...