Grensoverschrijdende samenwerking een ‘must’

Aan de vooravond van de Dag van Europa, ter viering van de bewustwording en samenwerking in Europa, ondertekenden ITEM (UM) en UHasselt hun samenwerkingsconvenant.

Wonen in een grensstreek zorgt voor belemmeringen maar biedt ook kansen, zeker als er wordt samengewerkt. Samenwerken over de grens is derhalve ook een ‘must’. Dat was de centrale boodschap tijdens de lancering van de grensoverschrijdende samenwerking tussen ITEM (Universiteit Maastricht) en Universiteit Hasselt op 8 mei, in aanwezigheid van de Gouverneur van Belgisch Limburg, dhr. Herman Reynders en de commissaris van de Koning van Nederlands Limburg, dhr. Theo Bovens.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de aula van de Rechtenfaculteit van de Universiteit Hasselt ondertekenden prof. van de Velde (UHasselt), prof. Rigo (UHasselt), prof. Bollen-Vandenboorn (ITEM) en prof. Smits (decaan Rechtenfaculteit, Universiteit Maastricht) het samenwerkingsconvenant tussen ITEM en UHasselt. Door middel van dit convenant kan er gelijktijdig onderzoek worden gedaan aan de UHasselt en Universiteit Maastricht naar grensoverschrijdende belemmeringen en kansen en wordt de problematiek vanuit Belgische en Nederlandse optiek bekeken. 

Dit onderzoek is nodig omdat grenseffecten zichtbaar gemaakt moeten worden opdat beleidsmakers deze inzichtelijk krijgen en in acht kunnen nemen. ITEM en UHasselt werden door de aanwezige panelleden, zoals gedeputeerde Vandeput (Belgische Limburg) aangespoord grenseffecten zichtbaar te blijven maken. Verder werd de nadruk gelegd op het voorzien van economische berekeningen met betrekking tot deze grenseffecten. Ook werden ITEM en UHasselt aangespoord dicht bij grensprojecten te blijven opereren. Decaan van de Faculteit Rechten, Jan Smits gaf drie redenen waarom de samenwerking tussen ITEM en UHasselt belangrijk is voor Universiteit Maastricht: 1. ‘’de thematiek past inhoudelijk bij de doelstellingen die Universiteit Maastricht heeft’’ 2. UHasselt en Universiteit Maastricht zijn sinds 10 jaar partners in een gezamenlijke Hasseltse rechtenopleiding (met medewerking van de KU Leuven), waardoor de samenwerking ook organisatorisch gunstig is en 3. De Universiteit Maastricht voorziet met hun onderzoek ook in een maatschappelijke behoefte. ‘’In het geval van de samenwerking tussen ITEM en UHasselt betekent dit dat vraagstukken op het terrein van fiscaliteit en sociale zekerheid gezamenlijk vanuit Belgische en Nederlandse zijde opgepakt kunnen worden en dat kennis daarover kan worden gedissemineerd naar grenswerkers in zowel België als Nederland. En aanbevelingen voor nieuw beleid richting wetgevers in beide landenkunnen worden gedaan.’’

Maar met alleen onderzoek kunnen niet alle kansen die in grensstreken liggen, gegrepen worden. Ook de verschillende bestuurslagen van gemeentelijk tot nationaal niveau dienen geïnformeerd te worden en met deze informatie verder aan de slag te gaan. Samenwerking tussen de verschillende bestuurslagen in de verschillende landen mag verder uitgebouwd worden en is derhalve een ‘must’ in het grijpen van nieuwe kansen in grensregio’s.

Lees ook