31 januari 2019
UM Duurzaamheid Competitie

Green Impact: lamp voor lamp veranderen

De inzet van de UM om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN na te leven en in 2030 een duurzame universiteit te zijn, krijgt steeds meer gestalte. De eerste groene scheuten zijn overal zichtbaar – metaforisch gezien, want het ziet er naar uit dat de winter voorlopig nog niet voorbij is...

Nu al een grote impact

Vijftien teams van in totaal 155 medewerkers en studenten doen al mee aan de competitie. Samen hebben ze 274 actievoorstellen ingediend, om hun werk- en studieplek prettiger en duurzamer te maken. De deelnemende teams maken gebruik van een toolkit met instructies en een online platform met een overzicht van alle acties plus een scorebord. Ze worden daarbij ondersteund door zogenaamde GIPA’s (Green Impact Project Assistents), studenten die deel uitmaken van de organisatie. De student-auditoren kennen punten toe aan de gevoerde acties. Het aantal punten dat wordt toegekend is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en impact van de acties.   

De acties lopen uiteen van theoretische acties, zoals het berekenen van de ecologische voetafdruk van elk teamlid tot praktische acties als het organiseren van veganistische lunches. Maar er wordt bijvoorbeeld ook gelobbyd om meer te kunnen thuiswerken. De bedoeling is dat de teams originele acties bedenken en uitvoeren. Aangezien het winnende team pas in mei bekend wordt gemaakt, kunnen medewerkers zich nog tot maart aanmelden bij een van de bestaande teams of zelf een nieuw team samenstellen. Ook kunnen studenten zich nog steeds aanmelden als student-auditor of GIPA en daarmee Green Impact steunen.

SSC staat aan top

Hoewel alle deelnemers de duurzaamheid willen bevorderen, gaat Green Impact vooral ook over samen plezier maken en mensen ontmoeten. Birgitte Hendrickx is directielid van het Student Services Centrum (SSC) en leider van het duurzaamheidsteam van het SSC, het team dat momenteel de ranglijst aanvoert. Ze bouwde haar team op door gewoon rond te vragen, eerst in haar gang, daarna in haar gebouw en daarna binnen de andere locaties van het SSC. Omdat het SSC al bezig was met duurzaamheid, was het niet moeilijk om mensen te werven: het SSC-team bestaat uit 19 leden, het grootste team tot nu toe!

“Het SSC heeft vier locaties binnen de UM en we implementeren de acties op alle locaties, zodat iedereen het gevoel krijgt dat we daadwerkelijk het verschil kunnen maken.” De logistiek - hiermee bedoelt ze iedereen bij elkaar te krijgen om ideeën te bespreken en plannen te maken, is de grootste uitdaging volgens haar. "We hebben elke twee weken een staande vergadering voor de lunch en we sturen de notulen naar iedereen die het niet redt om erbij te zijn. Het vergt nogal wat organisatie, maar als je het echt wilt, lukt het. "
 

"Men krijgt echt het gevoel het verschil te kunnen maken" - Het SSC team voert een van haar originele ideeën uit.  

sustainable coffee cup

Duurzaam (door) koffiedrinken

Het SSC-team heeft inmiddels duizenden gloeilampen vervangen, afgesproken dat medewerkers zich te voet of per fiets tussen de verschillende locaties bewegen en er zijn door het SSC honderden herbruikbare bekers uitgedeeld aan medewerkers én studenten. "Vooral dat laatste maakt een groot verschil! De medewerkers van de koffiezaak beneden in het SSC-gebouw vertelden ons dat ze nu veel minder afval hebben. Ze gaan met ons samenwerken om zelf ook duurzamer te worden. "Het op een creatieve manier verbeteren van de werkplekken heeft overduidelijk ook secundaire voordelen,” zegt Hendrickx. "Het geeft de mensen een boost, het geeft energie. Mijn rol is om ervoor te zorgen dat iedereen gezond en gelukkig is - en hiermee vink ik alles af. "

Naast het verduurzamen van de werkplekken en de universiteitsgebouwen wil de campagne mensen samenbrengen. "Je merkt dat veel mensen van de interactie genieten. Sommigen hebben nog nooit met elkaar gepraat, eenvoudigweg omdat ze niet samenwerken. Nu bespreken ze ideeën en leren ze elkaar kennen.” Hendrickx speelt met een aantal ideeën die UM-breed uitgerold kunnen worden. Zo hebben studenten aangekaart dat de verwarming te hoog staat in de universiteitsgebouwen, dit heeft het SSC geïnspireerd om midden februari een ‘Warme Truien Week’ te organiseren en gedurende een week in alle gebouwen de verwarming een graadje lager te zetten.

Alles ligt nog open

Natuurlijk gaat het vooral om het meedoen, de bewustwording, het verschil willen maken en niet om het winnen, "hoewel ik vice-voorzitter Nick Bos een screenshot van de ranglijst heb gestuurd toen we het team van het College van Bestuur achter ons lieten", lacht Hendrickx. De meeste acties zijn vrij eenvoudig, zoals bijvoorbeeld het advies om leidingwater te drinken in plaats van gebottelde flesjes of het advies om je lunch in een broodtrommel mee te nemen in plaats van een plastic zakje. "Je kunt nog steeds meedoen aan de competitie en het verschil maken,” zegt ze bemoedigend, al voegt ze hier fluisterend aan toe: "Maar ik denk niet dat iemand het nog gaat lukken om ons te verslaan."

Green Impact werd geïntroduceerd tijdens de Opening van het Academische Jaar en is een van de reeks initiatieven in de duurzaamheidsstrategie van de UM. Dit jaar ligt de focus op: onderzoek en onderwijs. Aan het begin van dit academisch jaar is een taskforce samengesteld - bestaande uit academici, studenten en personeel - om de duurzaamheidsinspanningen van de UM te coördineren.

Voor vragen of meer informatie over het project stuur een mail naar sustainability[at]maastrichtuniversity[dot]nl   

 

Door: Florian Raith