Actieve ondersteuning door UM

Gemeenten Zuid-Limburg investeren in internationale arbeidsmarkt

Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen gaan de diensten voor de Euregionale en internationale arbeidsmarkt van Zuid-Limburg langjarig continueren. Voorzieningen als de grensinfopunten en het Expat Centre kunnen komende jaren rekeningen op een investering van 1,2 miljoen euro per jaar. Samen met andere kennisinstellingen en werkgevers ondersteunt de UM met raad en daad bij het aantrekken en behouden van Euregionaal en internationaal talent.

Tijdens een bijeenkomst op 22 februari 2024 in Geleen was de UM een van ondertekenaars van het document waarmee de ‘Coalition of the Willing’ hun actieve steun toezeggen aan het initiatief van de Zuid-Limburgse gemeenten. 

Zo zal de UM bijdragen aan het vroegtijdig matchen van bedrijfsleven, scholieren en studenten. Dat sluit naadloos aan bij een van de maatregelen die de Nederlandse universiteiten eerder deze maand aankondigden voor een goede balans in internationalisering: “Iedere universiteit gaat samen met regionale en nationale werkgevers een meerjarenplan maken om de blijfkans <van internationale studenten> te vergroten. Hierbij valt te denken aan het stimuleren van veldwerk, stages en afstudeeropdrachten bij organisaties en bedrijven in Nederland.” Ook het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid hoort daarbij. 

Namens de UM ondertekende Margriet Schreuders, directeur van het Student Services Centre, de overeenkomst van de 'Coalition of the Willing'. 

Werkgevers en kennisinstellingen in Zuid-Limurg: 'Coalition of the Willing'
Zuid-Limburgse werkgevers en kennisinstellingen: 'Coalition of the Willing'.

Lees ook

Meer nieuws