Frits, klinisch epidemioloog bij VieCuri Medisch Centrum

Klinisch epidemioloog en postdoctoraal onderzoeker Frits van Osch studeerde Epidemiologie vanwege de sterke focus op onderzoeksmethodologie. Frits is enthousiast om bij VieCuri Medical Center met statistieken, data en patronen te werken en als tutor zijn kennis door te geven aan FHML-studenten.

Frits van Osch

Frits begon als student gezondheidswetenschappen en ontdekte dat hij geïnteresseerd was in biologie en statistiek. "Toen ik afstudeerde in gezondheidswetenschappen, bleef ik in Maastricht om door te gaan met de Health Sciences Research Master, een tweejarige onderzoeksmaster destijds, waarvan het eerste jaar sterke overlap had met de master Epidemiologie. Het bestuderen van epidemiologische methoden paste bij mijn behoeften en op dat moment was mijn hele leven in Maastricht. Ik speelde in een band met vrienden, ontmoette mijn vriendin in Maastricht en was bestuurslid van de studievereniging MSV Santé." Vandaag de dag kan de master Epidemiologie voltijds (1 jaar) of in deeltijd (2 jaar) gevolgd worden.

Epidemiologie leert studenten onderzoeksmethodologie en statistiek en is een breed vakgebied met veel subdomeinen, zoals klinische epidemiologie. "Het werken aan onderzoeken met minder deelnemers sprak me niet zo aan. Ik werk graag met grote datasets, studies met duizenden deelnemers om verbanden vast te stellen." Het masterprogramma Epidemiologie leert studenten hoe ze onderzoeken op de juiste manier kunnen opzetten en uitvoeren om determinanten van gezondheid en ziekte en ziekte-uitkomsten te vinden. "Epidemiologie geeft studenten een toolbox om verschillende soorten onderzoek op de juiste manier op te zetten, variërend van onderzoeken met een klein aantal mensen tot grootschalige studies die inzicht geven in de gezondheid van hele populaties."

Na zijn master bleef Frits aan Universiteit Maastricht om aan zijn proefschrift te werken. Hij onderzocht de relatie tussen roken en blaaskanker. "Ik maakte deel uit van een samenwerking tussen Universiteit Maastricht en de Universiteit van Birmingham. We wisten al dat roken blaaskanker veroorzaakt. Ons statistische model toonde aan dat het schadelijker is om gedurende een langere periode een paar sigaretten te roken dan veel sigaretten in een kortere periode." Frits was een van de eerste onderzoekers die ook keek naar de rookgewoonten van mensen na hun diagnose met blaaskanker. "De meeste mensen in onze cohort bleven roken, misschien omdat ze gemiddeld ouder zijn dan 70. Daarnaast lijkt stoppen met roken na de diagnose slechts een kleine invloed te hebben op de terugkeer van blaaskanker, hoewel we vol verwachting uitkijken naar resultaten van meer prospectieve studies om dit te bevestigen." De resultaten van het onderzoek kunnen nu urologen en patiëntengroepen helpen om te praten over de impact van roken.

Tegenwoordig werkt Frits als klinisch epidemioloog bij het VieCuri Medisch Centrum. "Samen met mijn team adviseren we over alle onderzoeksprojecten die bij VieCuri worden opgezet, van studentenprojecten tot grootschalige farmaceutische onderzoeken. We voeren het onderzoek zelf niet uit, maar geven advies over het onderzoeksproject. Dat betekent dat ik een grote verscheidenheid aan onderzoeksprojecten kan bekijken, bijvoorbeeld over de evacuatie van patiënten uit het ziekenhuis bij overstromingen." Ook is Frits vaak betrokken bij het opzetten van onderzoeksprojecten met grote hoeveelheden patiëntgegevens, in samenwerking met verschillende gezondheidsprofessionals, zoals de VieCuri COVID-19-database waarin hij momenteel een PhD-student samen met onderzoekers van Universiteit Maastricht begeleidt.

Frits gebruikt wat hij in de praktijk leert om statistische en methodologische cursussen aan onze faculteit te coördineren. Vanwege het enthousiasme dat hij toont in de klas en de manier waarop hij luistert naar studenten als individuen, won Frits de onderwijsprijs van FHML voor beste tutor in 2017. "Ik gebruik wat ik in de praktijk leer om mijn cursus up-to-date te houden en ik bied stages aan voor masterstudenten van FHML bij het VieCuri Medisch Centrum. Het is belangrijk om ook andere studenten dan geneeskundestudenten aan te trekken die ons nieuwe inzichten kunnen geven, vanuit het perspectief van hun studie."

Frits is ook betrokken als bestuurslid van het Nederlandse beroepsnetwerk van epidemiologen, de Vereniging voor Epidemiologie (VVE). Omdat de onderwerpen waar epidemiologen aan werken zo divers zijn, is er altijd de mogelijkheid om van elkaar te leren. "Het is niet altijd gemakkelijk om collega's buiten de academische wereld te bereiken. Ons netwerk is bedoeld om presentaties, educatief materiaal te delen en elkaar op de hoogte te houden."

Lees ook

  • We ontdekken elke dag nieuwe dingen over medewerkers en studenten hier op onze faculteit. Dat Lieve wil dat gezondheidstips evidence-based zijn. Dat Alisa van Moskou naar Maastricht is verhuisd om eerstejaarsstudent Regenerative Medicine and Technology te worden. En dat Sofie haar master Health and...

  • Alisa verhuisde op 17-jarige leeftijd van Moskou naar Nederland om eerstejaars bachelorstudent Regenerative Medicine and Technology (RMT) te worden. De avontuurlijke geest van Alisa drijft haar steeds naar gloednieuwe ervaringen, zoals de RMT bacheloropleiding en haar hobby Tribal Fusion dansen.

  • In de komende maanden deelt de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences op Instagram tips over hoe je gezonder kan leven. Niet zomaar een verzameling van tips, wel gebaseerd op lopende onderzoeken binnen onze faculteit. Initiatiefnemers van dit idee zijn Lieve Vonken en Gido Metz, promovendi...