Decaan Peter Møllgaard van SBE vertrekt naar University of Southern Denmark

Peter Møllgaard stapt eind mei 2022 op als decaan van de School of Business and Economics (SBE) en gaat per 1 juni 2022 aan de slag als decaan van de Faculteit der Economische en Sociale Wetenschappen van de University of Southern Denmark (SDU).

Peter Møllgaard is sinds 2018 decaan van de School of Business and Economics. Onder zijn leiding lanceerde SBE haar vernieuwde strategie, verwelkomde een recordaantal studenten, richtte het instituut Data Analytics and Digitalisation op en werd opnieuw de EQUIS-accreditatie verleend voor een periode van vijf jaar. Peter Møllgaard speelde, als medevoorzitter van de Taskforce Sustainable UM2030, ook een belangrijke rol bij het bevorderen van duurzaamheid aan de Universiteit Maastricht, en bij het opkrikken van het percentage vrouwelijke academici en hoogleraren aan SBE.

"Het is een ongelooflijke eer geweest om de SBE-gemeenschap als decaan te dienen. De afgelopen jaren zijn voor SBE een periode van groei en vooruitgang geweest in een tijd van grote maatschappelijke uitdagingen. In deze periode ben ik steeds onder de indruk geweest van de passie en creativiteit van de gemeenschap om de faculteit vooruit te helpen", zegt Peter Møllgaard. "Hoewel het niet gemakkelijk is om afscheid te nemen van mijn collega's van de Universiteit Maastricht, ben ik blij met de nieuwe uitdaging bij SDU en de mogelijkheid om dichter bij mijn familie in Denemarken te gaan wonen.

Het College van Bestuur heeft grote waardering voor de bijdrage die Peter Møllgaard aan de verdere ontwikkeling van SBE en de UM in de afgelopen vijf jaar heeft geleverd. Voorzitter Rianne Letschert noemt in het bijzonder "zijn inzet voor het UM-brede programma Erkennen & Waarderen, die van cruciaal belang is geweest voor de tot nu toe bereikte resultaten, alsmede de energie die Peter heeft gestoken in de integratie van verschillende eenheden van buiten SBE binnen de faculteit".

In nauwe samenwerking met het College van Bestuur van de UM zal het bestuur van SBE de overgangsperiode tot de benoeming van een nieuwe SBE-decaan in goede banen leiden. De zoektocht naar een nieuwe decaan voor SBE zal worden aangestuurd door het College van Bestuur, in overleg met de SBE-gemeenschap. Meer informatie volgt in de komende weken.