De toekomst van de EU: conferentie over waarden, acties en uitdagingen

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid organiseert samen met Studio Europa een academische conferentie gericht op de komende nieuwe termijn van het Europees Parlement en de Europese Commissie. De conferentie vindt plaats op 20 en 21 juni. Met als doel de afstemming te onderzoeken tussen de grote verhalen van de EU – haar waarden, agenda en ambities – en haar feitelijke wetgeving, acties en impact ter plaatse, zal de conferentie reflecteren op de uitdagingen van het volgende politieke mandaat dat in 2024 begint.

De EU heeft de afgelopen jaren initiatieven ontwikkeld om een ​​veerkrachtig Europa op te bouwen, te streven naar een groenere economie, gemeenschappelijke Europese waarden te verdedigen en burgers in staat te stellen de toekomst van de EU vorm te geven. Tot de belangrijkste ontwikkelingen behoren de oprichting van NextGenerationEU voor herstel, een gecoördineerde reactie op het conflict in Oekraïne, wetgeving voor de klimaatdoelstellingen voor 2030, juridische stappen tegen schendingen van de EU-waarden, en de door de burgers geleide Conferentie over de Toekomst van Europa. De EU heeft echter te maken gehad met uitdagingen zoals politieke verdeeldheid, dominantie van bepaalde belangen, gebrek aan solidariteit en wantrouwen in de onpartijdigheid en effectiviteit van de EU-instellingen, waardoor er vragen zijn over haar strategische agenda.

De conferentie zal zich verdiepen in deze kwesties aan de hand van vier thema's: institutionele verandering, milieubescherming, grenzen en lidmaatschap, en ongelijkheid en cohesie. De interdisciplinaire aanpak van de conferentie heeft het doel de kloof tussen de ambities van de EU en de resultaten in de praktijk te analyseren, en zo een dialoog tot stand te brengen tussen academici en praktijkmensen uit meerdere disciplines.

Inspirerende keynote spreker

Tijdens de opening van de conferentie zal Europese Ombudsman Emily O’Reilly een keynote presentatie geven.

De Europese Ombudsman is een onafhankelijk en onpartijdig orgaan dat de instellingen en agentschappen van de EU ter verantwoording roept en goed bestuur bevordert. De Ombudsman helpt mensen, bedrijven en organisaties die problemen ondervinden met het bestuur van de EU door klachten over wanbeheer door EU-instellingen en -organen te onderzoeken, en door proactief bredere systemische kwesties te onderzoeken.

Meer informatie en aanmelden

Kijk op deze pagina voor meer informatie over de conferetie en het volledige programma.

Meld je aan!

Lees ook