23 januari 2023

'De "Nederland-is-vol" gedachte leidt tot falend beleid'

De discussie over hoeveel inwoners Nederland zou kunnen of moeten hebben gaat voorbij aan de essentiële factor: de snelheid waarmee de omvang en samenstelling van de bevolking verandert. De manier waarop we dit onderwerp de afgelopen decennia hebben besproken, verlamt het debat over wat nodig is om ons aan te passen aan de veranderingen die nodig zijn om de leefbaarheid en welvaart hoog te houden.

Door: Frank Cörvers