Bert van den Braak benoemd tot hoogleraar Parlementaire Geschiedenis en Parlementair Stelstel

Op 1 december 2018 is Bert van den Braak benoemd als praktijkhoogleraar Parlementaire Geschiedenis en Parlementair Stelstel. De leerstoel valt onder de capaciteitsgroep Publiekrecht.

LAW_prof._vd_braak.jpg

Prof. Van den Braak zal onderwijs verrichten in het vak Openbaar Bestuur in de master Nederlands Recht. Ook zal hij betrokken worden bij de vakken Europees en Nationaal Constitutioneel Recht, Inleiding Staats- en Bestuursrecht en Staats- en Bestuursrecht. Daarnaast zal prof. Van den Braak betrokken zijn bij de organisatie van de jaarlijkse excursie in het kader van het vak Europees en Nationaal Constitutioneel Recht naar Den Haag en bij de begeleiding van het Studentenparlement team.

Zijn onderzoek zal ondergebracht worden bij dat van de capgroep op het terrein van het staatsrecht. Dit onderzoek is ondergebracht in het Montesquieu Instituut.

Prof. Bert van den Braak is een erkend kenner op het terrein van de parlementaire geschiedenis en het parlementair stelsel en hij is al vele jaren betrokken bij het Montesquieu instituut te Den Haag. Er wordt uit dien hoofde al intensief samengewerkt. Hij publiceerde in 2017 samen met prof. J.Th.J. van den Berg een boek over de parlementaire geschiedenis 1946-2016.

Lees ook

Meer nieuws