Benoeming dr. Roland Pierik tot hoogleraar Rechtsfilosofie

Het College van Bestuur heeft dr. Roland Pierik per 1 augustus 2022 benoemd tot hoogleraar Rechtsfilosofie. Roland Pierik volgt Jaap Hage op, die in september 2022 met emeritaat zal gaan. Roland Pierik is momenteel nog verbonden aan de UvA als UHD en als directeur van het Paul Scholten Centrum voor Metajuridica. Hij is gespecialiseerd in rechtsfilosofie en politieke theorie.

LAW_Roland Pierik.jpg
Foto: (c) Kirsten van Santen

In zijn onderzoek gebruikt hij hedendaagse normatieve theorieën om concrete maatschappelijke problemen te analyseren. Zijn onderzoek kenmerkt zich door een theoretische reflectie op de normatieve grondslagen van het positieve recht. In de afgelopen jaren is hij actief geweest in academische en maatschappelijke discussies over de regulering van vaccinatie. Van 2017 tot 2021 was hij lid van de Gezondheidsraad. Hij bestudeert de botsing van grondrechten in liberaal-democratische rechtstaten en de rol van de wetgever en de rechter (met name die van het Europese Hof) bij de beslechting van deze conflicten. 

Roland Pierik zal bijdragen aan de verzorging en de verdere uitbouw van het onderwijs en onderzoek binnen de capgroep Grondslagen en Methoden van het Recht en hij zal het voortouw nemen bij het inleidende onderwijs in de propedeuse, inclusief het vaardighedenonderwijs. Tevens zal Roland Pierik per 1 augustus optreden als voorzitter van de capgroep Grondslagen en Methoden van het Recht.

Lees ook

Meer nieuws