Benoeming dr. Joost Sillen tot hoogleraar Staatsrecht

Per 1 september a.s. is dr. Joost Sillen door het College van Bestuur benoemd tot hoogleraar Staatsrecht (1,0 fte). Hij volgt prof.dr. A.W. Heringa op, die deze leerstoel tot april 2022 bezette. Joost Sillen werkt momenteel als UHD aan de Radboud Universiteit.

In zijn onderzoek richt Joost Sillen zich op het geldende staatsrecht en op zijn grondslagen, steeds in verbinding met actuele ontwikkelingen. Daarbij zoekt hij de samenwerking met zowel publiekrecht- als privaatrechtjuristen. Bij de bestudering van het geldende staatsrecht gaat zijn aandacht in het bijzonder uit naar het thema ‘de weerbare rechtsstaat’. 

Joost Sillen zal door het verrichten en begeleiden van onderzoek een actieve bijdrage leveren aan de studie van het Nederlandse staats- en bestuursrecht. Hij zal betrokken zijn bij het Montesquieu instituut. Binnen het facultaire onderwijs zal hij hoofdverantwoordelijk zijn voor het Nederlandstalige onderwijs op het gebied van het Nederlandse staats- en bestuursrecht. Hij zal het onderwijs in een aantal blokken verzorgen en de bijdrage van de capgroep Publiekrecht aan het onderwijs in de bachelor Rechtsgeleerdheid en aan de master Nederlands Recht coördineren.

Lees ook