Acties aan de Universiteit Maastricht - Update 12

Op woensdagochtend 22 mei is een gebouw van de Universiteit Maastricht aan de Grote Gracht bezet door demonstrerende studenten. Naar aanleiding daarvan is de UM in gesprek gegaan met de demonstranten, waarvan in elk geval een deel vorige week ook een tentenkamp heeft opgeslagen achter hetzelfde gebouw.

Aanleiding voor het gesprek waren de ernstige zorgen van gemeente, politie, Openbaar Ministerie en universiteit over de openbare orde en over de veiligheid van de mensen ter plaatse en van de omgeving. Met het deels uitbreiden van de acties naar de openbare ruimte, kon de UM die veiligheid zelf niet langer garanderen, ook niet voor de demonstranten.

Ook vandaag demonstreerden zij op een beheerste en niet gewelddadige manier. Het gesprek heeft ertoe geleid dat de bezetting van het gebouw woensdagavond in alle rust en zonder incidenten is beëindigd. Daarnaast hebben de demonstranten het tentenkamp vrijwillig verlaten. 

Meer updates

  • Het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht ontwikkelt, in nauwe samenspraak met de decanen van de faculteiten, een instrument dat moet helpen om een goed onderbouwde inschatting te maken of en zo ja in hoeverre partners met wie we bestuurlijke samenwerkingen hebben in gebieden waar een...

  • Op woensdagochtend 22 mei is een gebouw van de Universiteit Maastricht aan de Grote Gracht bezet door demonstrerende studenten. Naar aanleiding daarvan is de UM in gesprek gegaan met de demonstranten. Dat gesprek heeft ertoe geleid dat de bezetting van het gebouw woensdagavond in alle rust is...

  • Vanwege de bezetting van een aantal FASoS-gebouwen is FASoS tot nader order gesloten. Er zal vandaag geen onderwijs op de campus plaatsvinden en we onderzoeken of de lessen online kunnen plaatsvinden. Onze studenten worden op dit moment geïnformeerd over de sluiting van onze gebouwen en de gevolgen...

More news items
  • De UM is in gesprek met de demonstranten die betrokken zijn bij de bezetting van het FASoS-gebouw vandaag. Inzet is en blijft ‘de-escalatie’, waarbij de veiligheid van alle betrokkenen voorop staat. Tegelijk willen we ervoor zorgen dat onze primaire taak, onderwijs en onderzoek, overal weer zo snel...

  • Om veiligheidsredenen en om de continuïteit van onderwijs en onderzoek te waarborgen, heeft de Universiteit Maastricht een aantal maatregelen genomen.

Lees ook