16 maart 2020

Academische zittingen uitgesteld

Ten aanzien van de geplande promoties, oraties en afscheidsredes heeft het College van Bestuur besloten tot en met 6 april in principe geen academische zittingen te laten plaatsvinden. Hierop kan, in bijzondere gevallen, een uitzondering worden gemaakt door de Rector Magnificus. Het aantal aanwezigen wordt in dat geval beperkt tot maximaal 30, of de zitting vindt online plaats.