Het is extreem belangrijk om te blijven praten over het klimaat

Aanwezig als buitenstaander bij COP26: Rana Orhan was erbij

Rana Orhan, Faculty Liaison SUM2030 en tutor binnen FHML, is begin november aanwezig geweest tijdens COP26, de United Nations Climate Change Conference. Dit jaar georganiseerd in Glasgow. Als fellow van ASPHER, waar UM ook lid van is, is ze hiernaartoe afgereisd. Wel zonder badge, dus ze was niet aanwezig bij de onderhandelingen, maar als letterlijke buitenstaander heeft ze “een andere, fijne(re) ervaring gehad.”

Het belang van de jaarlijkse klimaattop conferenties is groot, omdat landen met elkaar in gesprek moeten blijven over hoe ze moeten reageren op het veranderende klimaat. Rana zegt: “Binnen zo’n COP zijn is ongelooflijk belangrijk en ik ben blij dat tientallen, als niet honderden, mensen het gezondheidsargument (“klimaatactie is nodig om onze gezondheid te beschermen”) van binnenuit bij politici en andere actoren hebben gebracht.”

“Ik weet uit ervaring (van een eerdere WHO-vergadering) echter ook hoe diplomatiek zo’n bijeenkomst kan zijn. Veel woorden, niet genoeg daden. Dat klinkt, of is wat cynisch. Neemt niet weg dat blijven praten nodig is.”

De dynamiek en de sfeer buiten in Glasgow sprak haar erg aan. “Ik geniet zelf echter van actie ondernemen, wat buiten de COP veel meer gebeurde. Buiten de COP zag ik ‘citizen participation’, activisme, uitwisseling van ideeën op een vrije manier (niet zo ingekaderd dus).” Samen met duizenden burgers liep Rana ook mee met de klimaatmars van Extinction Rebellion. Dat maakte een diepe indruk op haar.

Terugblikkend op COP26 adviseert Rana om een jaarlijkse delegatie vanuit UM naar de COP te sturen. “We hebben veel kennis te bieden, maar ook zoveel uit zo’n COP weer mee te nemen naar onze onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Zorg ervoor dat de delegatie inclusief is (bijvoorbeeld op het gebied van discipline, ervaring, leeftijd) en dat je beide weken vertegenwoordigd bent. Sommige organisaties hebben een delegatie waarbij een deel in week 1 ‘binnen’ is en een deel in week 2 (en een deel beide weken). Zo kan je als delegatielid zowel binnen als buiten de COP veel doen.”

Lees ook het artikel dat Rana over haar ervaringen bij COP26 heeft geschreven voor ASPHER.

Rana Orhan is momenteel tutor binnen FHML en Faculty Liasion Sustainable UM2030. Ze heeft MSc Governance and Leadership in European Public Health gestudeerd (2019-2020). Ze is fellow bij ASPHER, waar UM ook lid van is, waar ze zich bezighoudt met alles wat met klimaat en onderwijs te maken heeft.

Lees ook