“Investeer in scholing van je medewerkers, juist nu”

De coronacrisis raakt heel veel bedrijven wereldwijd. Een van de maatregelen die bedrijven overwegen te nemen om er financieel weer bovenop te komen, is het verlagen van de opleidingsbudgetten voor medewerkers. Dat is echter geen verstandige zet, betoogt prof. dr. Andries de Grip.

Naast hoogleraar Economie aan Maastricht University’s School of Business and Economics (SBE) is Andries de Grip directeur van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Hij heeft veel onderzoek verricht naar de effectiviteit van het trainen van professionals. “Ik kan het op een bepaalde manier wel begrijpen dat sommige bedrijven overwegen om hun opleidingsbudget voor medewerkers te verlagen, als gevolg van deze crisis”, aldus De Grip. “Als het water je heel erg aan lippen staat, is alles immers extreem op de korte termijn gericht. Maar het is natuurlijk wel een heel zwakke strategie om je bedrijf op de middellange termijn overeind te houden.” 

Juist nu investeren

De Grip vindt dat bedrijven juist nu, midden in deze coronacrisis, moeten investeren in de scholing van hun medewerkers. “Simpelweg omdat veel onderzoeken aantonen dat het trainen van medewerkers een heel hoog rendement kan hebben. In 2012 publiceerden Jan Sauermann en ik een onderzoek in The Economic Journal waaruit bleek dat één week gerichte training kan leiden tot een productiviteitstijging van maar liefst 10% bij medewerkers. Het ging daarbij om trainingen die gefocust waren op de zogenoemde skill gaps van de medewerkers. Zij hadden dus een directe behoefte aan die bijscholing in hun dagelijkse werk.
Het onderzoek toonde tevens aan dat gerichte training het informele leren vergrootte bij de medewerkers. Zij hadden na de training scherper op hun vizier wat ze aan het doen waren en haalden daardoor meer uit hun werk. En wat daarnaast een heel interessante uitkomst was: de productiviteit van de directe collega’s van deze medewerkers bleek ook te zijn toegenomen, doordat ze allerlei tips kregen van hun getrainde collega’s. Uiteraard in mindere mate dan bij de medewerkers zelf.”

Een tweede belangrijke reden om juist nu te investeren in bijscholing, is het positieve signaal dat je als bedrijf afgeeft aan je medewerkers, stelt de hoogleraar Economie. “Je laat daarmee zien dat ze bij een goede werkgever zitten, die vertrouwen heeft in de eigen toekomst. Je geeft aan dat je de medewerkers graag binnenboord wilt houden, waarmee je voorkomt dat ze gaan job shoppen.”

Publicatie McKinsey & Company

De mening van Andries de Grip wordt ook ondersteund door een recente publicatie van consultancyfirma McKinsey & Company, getiteld ‘To emerge stronger from the COVID-19 crisis, companies should start reskilling their workforces now’. Hierin wordt gesteld dat er vóór deze crisis al een sterke behoefte was aan andere vaardigheden en manieren van werken, door de snel veranderende en complexe wereld waarin we leven. Het coronavirus heeft deze behoefte alleen maar urgenter gemaakt. McKinsey & Company adviseert bedrijven zelfs om hun opleidingsbudget te verhogen in deze crisistijd, om de veranderingen het hoofd te kunnen bieden. Ze moeten vervolgens “een talentstrategie opstellen die de kritische digitale en cognitieve vaardigheden van medewerkers, hun sociale en emotionele vaardigheden, en hun aanpassingsvermogen en veerkracht ontwikkelt”, aldus het artikel.

De Grip kan zich wel vinden in het advies van McKinsey. “Net als bij andere crisissen zie je dat de coronacrisis bepaalde trends versterkt. Wij doen al jaren onderzoek binnen de metaal- en elektrotechnieksector, en daaruit komt onder meer naar voren dat een aantal skills steeds belangrijker worden voor technisch opgeleiden, waarbij we verwachten dat dit ook voor andere beroepen geldt. Deze skills komen voor een groot deel overeen met de skills die in het McKinsey-artikel worden genoemd. Wij noemen het de PROFI-skills: Probleemoplossend vermogen, Relaties met klanten, Omgaan met veranderingen, Flexibiliteit en Initiatief.

De coronacrisis maakt het belang van deze vijf competenties nog groter. Omgaan met veranderingen is momenteel een heel waardevolle competentie, maar probleemoplossend vermogen hangt natuurlijk over alles heen. Dit is niet voor niks onderdeel van opleidingen en cursussen die Maastricht University aanbiedt. Tijdens een crisis als deze zien we dat de nieuwe manieren van thuiswerken en het zoeken naar een vernieuwd verdienmodel voor de anderhalvemetersamenleving de behoefte aan probleemoplossend vermogen en de andere PROFI-skills nog veel groter maken.”

Lees ook