10 januari 2018

‘Waar kom je vandaan?’ Waarom vragen we dat?

Promovenda Lotte Thissen trekt je in haar proefschrift mee in een polonaise tijdens een carnavalszitting, plaatst je op een bankje naast twee mannen, en neemt je mee voor boodschappen bij een multiculturele supermarkt. Allemaal in Roermond. Al lezend ontdek je dat iedereen buitenlandsheid kan ervaren, ongeacht afkomst of achtergrond. Een van de belangrijkste conclusies van haar onderzoek is dat we moeten stoppen met vragen waar iemand vandaan komt. Die vraag wordt vaak uitgelokt door uiterlijke en talige verschillen en suggereert dat bepaalde personen er op een bepaalde plek niet bij horen. Dat kan een pijnlijke ervaring zijn voor mensen die een bewuste taal, zoals dialect, wel verstaan of spreken. Het boek illustreert dat taalpraktijken veel diffuser en onvoorspelbaarder zijn en dat mensen voortdurend bezig zijn met talking in and out of place. Lotte Thissen promoveert op 11 januari aan de Universiteit Maastricht.