Marieke Hopman (M.J.)

Kinderrechten onderzoeker Marieke Hopman (1988) combineert filosofie, sociologie en rechten in haar missie om schendingen van kinderrechten beter te begrijpen. Zij richt zich daarbij met name op kinderen die het minst gehoord worden in de samenleving. In Mei 2019 promoveerde zij met haar proefschrift "Looking at Law Through Children's Eyes" (published in 2021 by Intersentia). In April 2019 is zij begonnen als projectleider van het onderzoeksproject "Invisible Children: a rights-based approach to development for children living in unrecognized states". 

Voor meer info, zie: www.kinderrechtenonderzoek.nl

Hiernaast is zij coordinator en ontwikkelaar van BA Global Studies (Semester 5 Peace & Justice).

Voor een publicatielijst, zie: For my publications,  see: https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/persons/marieke-hopman