Manon Moerman (M.)

Manon Moerman (°1990) heeft zowel geschiedenis (Ma, 2013) als rechten (Ma, 2017) gestudeerd aan de Universiteit van Gent. Sinds 1 september 2017 is zij als doctoraatstudente verbonden aan de vakgroep 'Grondslagen en Methoden van het Recht' als 1 van de 3 onderzoekers binnen het VIDI-project: "What's in a name? Challenging Early Modern Ideal-Types of private partnerships in the Low Countries (17th-18th centuries)".

Binnen dit project focust Manon zich op de juridische en organisatorische kenmerken van personenvennootschappen in Amsterdam tijdens de 17de en 18de eeuw.

Haar bredere (onderzoeks)interesses situeren zich verder voornamelijk op het gebied van de Europese (privaat)rechtsgeschiedenis van het Ancien Regime.