Prof Dr M. Levels

Prof. dr. Mark Levels (1977) is socioloog. Hij is hoogleraar Gezondheid, Onderwijs en Werk aan de Universiteit Maastricht, programmadirecteur bij het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht, en decaan van Maastricht Academy for Lifelong Development. Hij is tevens lid van het ROA management team, fellow van het Berlin Social Science Centre (WZB), fellow van de Graduate School of Business and Economics (GSBE) van de Universiteit Maastricht, en fellow van het Amsterdam Centre for Learning Analytics (ACLA). Hij doceert macrosociologie aan het University College Maastricht (UCM).

Mark onderzoekt hoe beslissingen en gedrag van mensen worden beïnvloed door wetgeving en overheidsbeleid. Hij gebruikt daarvoor kwantitatieve, kwalitatieve en experimentele onderzoeksmethoden. Mark leidt een groot internationaal onderzoeksconsortium dat onderzoekt hoe overheden de economische en sociale gevolgen van AI en robotisering in Europe kunnen beïnvloeden (TECHNEQUALITY). Hij is een van de architecten van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) en was een van de eerste nationaal coordinatoren van het NCO voor de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het NCO is een van de grootste onderwijsonderzoeken in de wereld. Hij leidt ook een internationale onderzoeksgroep die individuele en institutionele verklaringen voor sociale kwetsbaarheid van jongeren bestudeert (NEET). Voor Sardes, die de leerstoel Health, Education and Work deels (0.2) financiert, onderzoekt Mark de relatie tussen gezondheid en onderwijsprestaties.

Marks onderzoek is gepubliceerd in verschillende boeken en toptijdschriften zoals de American Sociological Review, PlosONE, en de European Sociological Review, en is bekroond met verschillende prijzen voor wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke impact. Hij heeft een aantal grote grants gewonnen in zeer competitieve programma’s, zoals de Open Research Area, NWO PROO en ProBo, en het EC H2020 programma. 

Voordat hij werd benoemd tot hoogleraar, was Mark postdoctoraal onderzoeker (2011-2016), senior onderzoeker (2016-2017) en universitair hoofddocent (2018) aan de Universiteit Maastricht. Voordat Mark naar Maastricht kwam, werkte hij als universitair docent sociologie aan de Radboud Universiteit (2010-2011), als junior onderzoeker bij het Interuniversity Centre for Social Science Theory and Methodology (ICS), en als lid van het dagelijks bestuur en het currirulum committee van de Nijmeegse sociologievakgroep. Mark was verder onder meer visiting research assistant aan het European University Institute (EUI) in Florence (2005), junior visiting scholar en associate member aan Nuffield College, Oxford (2008, 2014-2020), visiting scholar aan de Kennedy School of Governance van Harvard  (2013), en fellow van het Duitse College for Interdisciplinary Education Research (2013-2015). Voor zijn academische loopbaan diende Mark bij het 17de Pantserinfanteriebatalion GFPI van de Koninklijke Landmacht. Hij is voor de NATO als infanterist uitgezonden naar Kosovo in 2000.

>> download full CV