Dr Linda Rieswijk, Ph.D. (L.)

Uitgebreid profiel is alleen beschikbaar in Engels.

Momenteel werk ik als docent bij de afdeling Advanced Computing Sciences (DACS) en bij de Universiteitsbibliotheek (Universiteit Maastricht). Als docent besteed ik 80% van mijn tijd aan onderwijs en 20% aan onderzoek. Ik geef les binnen de bachelor- en masteropleidingen. Mijn lesgeven bestaat voornamelijk uit; doceren, studentbegeleiding en onderwijsontwikkeling (Master in Responsible Data Science, Master in Health and Digital Transformations). Naast het geven van onderwijs binnen bestaande master- en bachelorprogramma's, ben ik als docent betrokken bij het UM General PhD Training Programma van de UM (o.a. sessies over Onderzoeksethiek en Integriteit, Open Science en Research Data Management, en Impact en Wetenschapscommunicatie). Ik ben ook geïnteresseerd in wetenschapscommunicatie en werk daarom als vrijwilliger binnen Pint of Science Netherlands. Op het gebied van onderzoek ben ik vooral geïnteresseerd in het toepassen van verantwoorde datawetenschapsmethoden in de domeinen van moleculaire epidemiologie, milieugezondheidswetenschappen en toxicogenomica. Eerder bekleedde ik een postdocfunctie bij het Institute of Data Science en bij de School of Public Health van de University of California Berkeley in de Verenigde Staten, waar ik werkte aan het gebruik van big data om de risicobeoordeling van kankerverwekkende stoffen te verbeteren. Door de vakgebieden toxicologie, moleculaire epidemiologie en exposomics te combineren met datawetenschap en op bio-informatica gebaseerde analyses, kon ik inzicht krijgen in de etiologie van verschillende niet-overdraagbare ziekten zoals kanker, diabetes en neurodegeneratieve ziekten. Voordat ik naar de VS verhuisde, werkte ik ook als postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Bio-informatica (Universiteit Maastricht) waar ik me richtte op het ontwikkelen van een ontologie voor het nanoveiligheidsdomein; de eNanoMapper-ontologie. In 2016 behaalde ik mijn PhD in Toxicogenomics aan de Universiteit Maastricht. Ik heb een MSc en een BSc in Nutrition & Health van Wageningen University.