Prof Dr Jan Smits (J.M.)

Prof. mr. Jan Smits (1967) is hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit Maastricht en Decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Jan Smits publiceert, doceert en begeleidt studenten op de terreinen van (Nederlands, Europees en vergelijkend) privaatrecht, rechtsvergelijking, rechtstheorie en ‘law and…’-benaderingen. Hij heeft bijzondere belangstelling voor de grondslagen van het privaatrecht, vragen van harmonisatie van recht (in Europa en Azië), rechtstheorie, methodologie en internationalisering van recht. Hij is een uitgesproken voorstander van een benadering die recht zowel nationaal als internationaal bestudeert.

Smits’ recente publicaties zijn onder meer Five Uneasy Pieces (2020), Advanced Introduction to Private Law (2017), Contract Law: A Comparative Introduction (derde druk 2021), The Mind and Method of the Legal Academic (2012), alsook bijdragen aan European Review of Private Law, Zeitschrift für europäisches Privatrecht en Common Market Law Review. Smits schrijft in het Nederlands voor een reeks van tijdschriften, waaronder recent WPNR, NJB, Ars Aequi, RegelMaat, Recht der Werkelijkheid en NTER. Een compleet overzicht van publicaties (met meestal links naar de full text) is te vinden op www.jansmits.eu en op https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/persons/jan-smits

Naast zijn wetenschappelijke activiteiten is Smits raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam. Hij is ook de Nederlandse correspondent voor UNCITRAL voor de Digest of Case Law on the United Nations Convention on the International Sale of Goods (CLOUT). Voor een algemeen publiek schrijft hij regelmatig columns en blogs. In zijn vrije tijd is hij een enthousiast hardloper.

Jan Smits is lid van de KNAW, titulair lid van de International Academy of Comparative Law (AIDC) en lid van de International Academy of Commercial and Consumer Law (IACCL). Smits staat in de top 100 van de SSRN wereldwijde ranking van juridische auteurs. Hij is sinds 1996 lid van de Ius Commune Onderzoeksschool.