Gera Nagelhout (G.E.)

Ik ben bijzonder hoogleraar 'Gezondheid en Welzijn van Mensen met een Lagere Sociaaleconomische Positie' bij de afdeling Gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht (twee dagen per week). Ik ben ook lector 'Citizen Engaged Science' bij Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid van Avans Hogeschool (drie dagen per week). Ik ben opgeleid als Communicatiewetenschapper en gepromoveerd in de Gezondheidswetenschappen. Mijn onderzoeksprojecten gaat over gezondheid, welzijn, armoede en verslaving bij mensen met een lagere sociaaleconomische positie. Daarnaast focust mijn onderzoek zich op inclusief en participatief onderzoek, burgeronderzoek en het waarderen van ervaringskennis in alle fasen van gezondheidsonderzoek.