1617 jun 2017

Workshop Human capital and regional Development

Op 16 en 17 Juni 2017 organiseerde het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastrichteen workshop over het onderwerp over menselijk kapitaal en regionale ontwikkeling. Deze mini-conferentie werd geörganiseerd in samenwerking met Neimed, Zuyd Hogeschool en het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM, SWOL en Provincie Limburg.