Agenda

 •   1531 jun dec 09:00
  - 17:00
  Academische zitting

  PAO cursussen 2021

  Het bureau postacademisch onderwijs van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid biedt hoogwaardig onderwijs voor praktijkjuristen met veel oog voor kwaliteit, actualiteit en praktijkgerichtheid. Relevantie voor de juridische beroepspraktijk staat steeds centraal.

 •   61 sep okt 15:00
  - 17:00
  Academische zitting

  Cursus Belastingrecht 2021 Online in Spaans

  Cursus Belastingrecht 2021 Online in Spaans.

  informatie alleen in Spaans. Klik op EN rechts bovenaan deze pagina.

 •   298 sep okt 16:30
  - 17:00
  Conferentie

  Internationale Conferentie van Terra Mosana

  Deze internationale conferentie van het Terra Mosana-project, georganiseerd door Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage (MACCH), brengt onderzoekers, beleidsmakers, professionals en praktijkmensen samen om de duurzaamheid van digitaal erfgoed op lange termijn te onderzoeken. 

 • 13 okt 15:45
  - 18:00
  Seminar

  ITEM & HNP Online Side event

  Tijdens dit side event zoeken het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) en het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) samen met partners en stakeholders naar oplossingen en methoden voor (grens)regio's om te zorgen voor een gezonde, duurzame en sterke toekomst voor Europese regio's in de post COVID-19 situatie. Na het delen van specifieke praktijken en verhalen van inwoners van Nederlandse, Duitse en Vlaamse grensgebieden, zullen instrumenten en aanbevelingen worden gepresenteerd aan de Europese Commissie en het Comité van de Regio's over hoe grensoverschrijdende uitdagingen kunnen worden aangepakt. Hoe kunnen regio's in een nieuwe pandemie mondiger worden gemaakt door multilevel governance in de praktijk te brengen?

 • 15 okt 16:30
  Oraties & redes

  Inauguratie Prof. dr. Herke, R. Kranenborg

  Titel van de rede: "The state of data protection in the European Union - 20 years after the Lindqvist case"

 •   1819 okt 10:30
  - 15:00
  Seminar

  EIPIN Doctoral Seminar 2021

  Het European Network of Intellectual Property Scholars (EIPIN) organiseert één keer per jaar een doctoraatsseminar, bedoeld voor vroege/mid/late-stage PhD-kandidaten en aspirant-promovendi die net zijn afgerond of in de late fase van hun LL.M. studies op het gebied van intellectueel eigendom en innovatie.

 • 2 nov 13:00
  - 16:30
  Seminar

  Webinars Marokkaans en Turks (familie)recht bij achterlating en huwelijksdwang (online)

  Universiteit Maastricht biedt, in samenwerking met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) deze twee webinars aan.

 • 5 nov 13:00
  - 20:00
  Symposium

  30ste Maastrichts Fiscaal Symposium

  In dit symposium zullen wij u meenemen in een aantal ontwikkelingen die specifiek van belang zijn voor met name binnen Nederland actieve ondernemingen.

 • 19 nov 10:00
  - 16:00
  Conferentie

  ITEM Jaarconferentie 2021: Grensregio’s versterken – meer dan ooit?

  De coronapandemie heeft laten zien dat aandacht voor het aanpakken van barrières niet enkel door het stroomlijnen van regelgeving wordt gerealiseerd, maar ook door het onderkennen van een grensidentiteit. Een gezamenlijke strategie van betrokken stakeholders en het samen optrekken met partners aan weerszijde van de grens ieder vanuit zijn eigen achtergrond (praktijk, kennis, governance), blijkt nodig te zijn om tot een juiste casuïstiek, een gezamenlijke concrete agenda en een structurele aanpak te komen.

 •   523 sep 09:00
  - 17:00
  Academische zitting

  Cursus Belastingrecht 2022 in Spaans

  Cursus Belastingrecht 2022 in Spaans, locatie: Brussel.

  informatie alleen in spaans. Klik op EN rechts bovenaan de pagina.

Abonneren op Agenda