Ontmoeting met de Raad van Toezicht, Disability Werkgroep, Nieuwe Communicatiecoördinator

door: in Universiteitsraad
Teun

Beste leden van de UM Gemeenschap,

Nu we langzaam richting het einde van het academisch jaar gaan, is het tijd voor een nieuwe update over wat er allemaal speelt is bij de Universiteitsraad.

Twee keer per jaar vergadert de Universiteitsraad met de Raad van Toezicht, het orgaan dat toezicht houdt op het College van Bestuur, om strategische kwesties te bespreken. Tijdens de vergadering van april zijn de plannen van de Universiteit Maastricht om de instroom van internationale studenten beter te beheren besproken. Dit is gedaan in het kader van het framework voor zelfregie  dat is gepubliceerd door de Universiteiten van Nederland (UNL). We hebben het ook gehad over de belangrijkste aandachtspunten   rondom de voorgestelde intensivering van de samenwerking met het academisch ziekenhuis, aangezien er in de komende maanden beslissingen moeten worden genomen.

Tijdens het sprekerskwartier van onze laatste plenaire vergadering (waarin iedereen zaken onder de aandacht van de Raad kan brengen), kwamen de Universitaire Sportraad (MUSST) en roeivereniging MSRV Saurus aan het woord. Beide verenigingen wezen erop dat de subsidie die sportverenigingen krijgen de laatste jaren constant is gebleven, ondanks de toenemende inflatie en het groeiende aantal leden. De Raad heeft ook besproken hoe de universiteit het geld heeft besteed dat zij van de overheid heeft ontvangen als onderdeel van het NPO-programma, dat tot doel heeft de effecten van de COVID-pandemie op het personeel en de studenten tegen te gaan, net als  de middelendie de universiteit heeft ontvangen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, in het kader van de kwaliteitsadspraken.

De afgelopen maanden heeft de Disability Werkgroep van de Raad, die onderzoekt hoe de UM studenten met een handicap ondersteunt, verschillende belanghebbenden ontmoet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Disability Office van het Studenten Service Centrum (SSC), de voorzitter van het overleg van Examencommissies, het netwerk van Studentenadviseurs en de verschillende Student Affairs Offices, die accommodaties regelen voor studenten. Als gevolg hiervan heeft de werkgroep nu een veel beter begrip van de sterke en zwakke punten van het beleid van de UM. Op basis hiervan zal de Raad de eerste evaluatie van het nieuwe Disability Beleidsplan in mei doen.

De Raad is ook verheugd aan te kondigen dat onze nieuwe Representation Communication Coordinator is begonnen. Roy Broers zal een plan maken en implementeren om de communicatie tussen alle medezeggenschapsraden en de gemeenschap te verbeteren, en hun zichtbaarheid te vergroten. Zijn inspanningen zouden de komende maanden zichtbaar moeten worden. 

Ten slotte hebben de verkiezingen voor de studentleden van de Raad plaatsgevonden. Wij feliciteren de gekozen studenten en kijken ernaar uit hen in september welkom te heten in de Raad.

Teun Dekker
Voorzitter Universiteitsraad