Blog van de decaan aflevering 20: namen voor onze onderwijsruimten

9 december 2019
door: 
Jan Smits in Law

Met behulp van de hele facultaire gemeenschap zijn onze onderwijsruimten de afgelopen weken voorzien van een naam. Dit helpt om de ruimten beter te vinden én om uit te stralen dat ons gebouw een juridische faculteit huisvest.

Labels: 
law, dean's blog, AB
Jan Smits

Prof. mr. Jan Smits (1967) is hoogleraar Europees Privaatrecht aan de Universiteit Maastricht en Decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Jan Smits publiceert, doceert en begeleidt studenten op de terreinen van (Nederlands, Europees en vergelijkend) privaatrecht, rechtsvergelijking, rechtstheorie en ‘law and…’-benaderingen. Hij heeft bijzondere belangstelling voor de grondslagen van het privaatrecht, vragen van harmonisatie van recht (in Europa en Azië), rechtstheorie, methodologie en internationalisering van recht. Hij is een uitgesproken voorstander van een benadering die recht zowel nationaal als internationaal bestudeert. De mogelijkheid om te werken met teams van gepassioneerde promovendi, collega’s en  studenten beschouwt hij als één van de hoogtepunten van zijn universitaire bestaan.

Smits’ recente publicaties zijn onder meer Advanced Introduction to Private Law (2017), Contract Law: A Comparative Introduction (2014), The Mind and Method of the Legal Academic (2012), alsook bijdragen aan European Review of Private Law, Zeitschrift für europäisches Privatrecht en Common Market Law Review. Smits schrijft in het Nederlands voor een reeks van tijdschriften, waaronder recent WPNR, NJB, Ars Aequi, RegelMaat, Recht der Werkelijkheid en NTER. Een compleet overzicht van zijn publicaties (met meestal links naar de full text) is te vinden op www.jansmits.eu en op http://works.bepress.com/jan_smits.

Jan Smits is lid van de redactie van het Maastricht Journal of European and Comparative Law en van het Journal of Civil Law Studies. Hij is voorzitter van de redactie van de Ius Commune Europaeum boekserie (Intersentia) en lid van de redactie van (o.a.) Studies in the History of Private Law (Brill) en Studies in European Private Law (Europa Law Publishing). Hij is lid van de adviesraad van de SSRN European Private Law Journal, het Netherlands Journal of Legal Philosophy en het Tijdschrift voor Privaatrecht. Smits is ook ere-redacteur van de Chonnam National University Law Review (Korea) en van de Biblioteca Estudios de Derecho Civil (Peru).

Naast zijn wetenschappelijke activiteiten is Smits raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam. Hij is ook de Nederlandse correspondent voor UNCITRAL voor de Digest of Case Law on the United Nations Convention on the International Sale of Goods (CLOUT). Voor een algemeen publiek schrijft hij regelmatig columns en blogs. In zijn vrije tijd is hij een enthousiast hardloper.

Jan Smits is lid van de KNAW, titulair lid van de International Academy of Comparative Law (AIDC) en lid van de International Academy of Commercial and Consumer Law (IACCL). Smits staat in de top 100 van de SSRN wereldwijde ranking van juridische auteurs. Hij is sinds 1996 lid van de Ius Commune Onderzoeksschool.