De voordelen van de internationalisering in het hoger onderwijs

door: in Algemeen
wikimedia_us_army_53425_jbb_passport_program_provides_worldwide_experiences_verkleind.jpg

De internationalisering van het hoger onderwijs hangt nauw samen met gevoelige onderwerpen in de samenleving. Gezien de voortdurende discussie over de uitdagingen van de internationalisering van het hoger onderwijs, is het belangrijk om terug te denken aan de vele voordelen, zoals ook bevestigd door de huidige academische literatuur.

Internationale studenten over de hele wereld en in Nederland

Migratie omwille van educatie is geen nieuw fenomeen. Zoals het aantal aanmeldingen voor het hoger onderwijs steeg, zo steeg ook het aantal internationale studenten. Om precies te zijn steeg het aantal studenten in het hoger onderwijs wereldwijd van 0,8 miljoen naar 4,6 miljoen van 1975 tot 2015. Het aantal internationale studenten bleef echter relatief stabiel over de jaren heen.

eag-2017-en.png

 

(OECD - Figure C4.a. Long-term growth in foreign
enrolment in tertiary education worldwide, 1975-2015)
(Klik hier om een grotere afbeelding te zien)

Volgens EP Nuffic volgden tijdens het academische jaar 2017/18 ongeveer 90.000 internationale studenten een studie in het Nederlands hoger onderwijs, exclusief studenten die voor een slechts een deel van hun studie naar Nederland kwamen (bv. een semester in het buitenland). Terwijl onderwijsprogramma’s op het HBO zelden in het Engels worden aangeboden, wordt er op de universiteit 23% van de Bacheloropleidingen en 74% van de Masteropleidingen enkel in het Engels gegeven. Daarnaast worden er zelfs 12% van de Bachelor- en 11% van de Masteropleidingen meertalig aangeboden. Dit geldt echter niet voor alle vakgebieden. Opleidingen die niet direct gelinkt zijn aan de binnenlandse arbeidsmarkt, zoals de gezondheidszorg, rechten en het onderwijs worden voornamelijk in het Nederlands onderwezen.

incoming-student-mobility-in-dutch-higher-education-2017-2018.png

 

(EP Nuffic - Incoming student mobility in Dutch higher education 2017-2018 -
Visual 1: Total number of international degree students in the Netherlands over time)
Klik hier om een grotere afbeelding te zien)

 

Wat zijn de voordelen en voor wie?
Verschillende belanghebbenden kunnen voordeel trekken uit de internationalisering van het hoger onderwijs, waaronder de studenten uit het buiten- en binnenland, de hoger onderwijsinstituten, de bedrijven en het thuis- en gastland.

Studenten
In het buitenland studeren is voor studenten een mogelijkheid om internationale ervaring op te doen en zich zowel professioneel als persoonlijk te ontwikkelen. Zo leren ze bijvoorbeeld andere culturen kennen, kunnen ze hun taalvaardigheid in vreemde talen verbeteren en ontwikkelen ze zich meer als wereldburgers. Het kan tevens een manier zijn om zijn of haar carrièreperspectieven te verbeteren, in het bijzonder als de vereiste kennis en vaardigheden niet in eigen land kunnen worden opgedaan. Internationale klaslokalen leiden tot betere leerresultaten, meer interculturele vaardigheden en creëren een internationaal netwerk, die zowel studenten uit het buiten- als binnenland helpen zich voor te bereiden op het leven en werken in een globaliserende wereld.

Hoger onderwijsinstituten
Hoger onderwijsinstituten profiteren zowel op financieel als op academisch vlak van de internationalisering van het hoger onderwijs. Aangezien de overheid studenten van buiten de EU niet financieel ondersteunt, zorgt deze groep studenten voor extra financiën. Tevens verbetert de reputatie van de school en de kwaliteit van het onderwijs vanwege de internationale concurrentie om de beste studenten en academici. Het aannemen van internationale studenten is voor sommige hoger onderwijsinstituten zelfs van essentieel belang, gezien er in sommige landen verwacht wordt dat het aantal jong volwassenen aanzienlijk zal dalen tijdens de komende decennia. 

Gastlanden
Gastlanden genieten vooral van economische voordelen van de internationalisering van het hoger onderwijs. Op korte termijn zorgen de internationale studenten voor extra inkomsten door hun uitgaven voor levensonderhoud. Op lange termijn kunnen internationale studenten bijdragen aan de nationale markt van hoogopgeleiden en daarmee de nationale kenniseconomie versterken. Dit is in het bijzonder aantrekkelijk voor landen die te maken hebben met demografische veranderingen, negatieve ontwikkelingen op het gebied van populatie en de toenemende groei van het tekort in vaardigheden. EP Nuffic schat dat de internationale studenten jaarlijks zo’n 1,57 miljard euro bijdragen aan de Nederlandse economie. Internationale studenten die niet blijven wonen in het gastland kunnen vertegenwoordigers worden van de hoger onderwijsinstituten of van andere bedrijfstakken in het land waar ze gestudeerd hebben en op die manier de internationale samenwerking en handel bevorderen.

Uitdagingen
Ondanks de voordelen van de internationalisering van het hoger onderwijs blijven er ook veel uitdagingen. Internationale studenten worden bijvoorbeeld geconfronteerd met verschillende uitdagingen bij aankomst in het gastland, waaronder moeilijkheden met aanpassen aan het gastland, integratie, discriminatie, financiële kosten, beperkte toegang tot de arbeidsmarkt en andere administratieve en wettelijke obstakels. Als deze echter overwonnen kunnen worden, zullen de voordelen voor alle belanghebbenden nóg meer toenemen.

Auteur: Julia Reinold

Julia Reinold is promovenda bij Expertisecentrum ITEM (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM) onder supervisie van prof. Dr. Melissa Siegel en Dr. Mariska van der Giessen en is lid van de Migration Research Group aan de Maastricht Graduate School of Governance / UNU- MERIT. Ze specialiseert zich in onderzoek naar migratie onder hoogopgeleiden.
Lees meer over haar onderzoek bij onderzoeksinstituut ITEM:
• Inzicht in de beslissing van internationale migranten om de Euregio te verlaten dan wel om er te blijven

Lees ook het artikel dat ze schreef voor de Nederlandse Vereniging van Verenigde Naties op 25 april 2018: ‘Migration and education: international student mobility’

Image source: Wikimedia

  • J. Reinold

    Julia Reinold is a postdoctoral researcher at Studio Europa Maastricht and a member of the Maastricht Centre for Citizenship, Migration and Development (MACIMIDE). Her current research examines social categorisations in the field of migration and how they impact migrants’ lives and opportunities.

    Meer artikelen van J. Reinold