Het belang van een flexibele AOW-ingangsdatum

5 oktober 2017
door: 
ITEM in Law

De Belgische en Nederlandse ombudsman hebben afgelopen week een verzoek gericht aan hun regeringen om te komen met een oplossing voor de pensioenproblematiek waarmee een in België woonachtige 65-jarige grenswerknemer die in Nederland heeft gewerkt en werkloos is geworden, wordt geconfronteerd. In reactie hierop wordt door Expertisecentrum ITEM in dit blog een mogelijke oplossingsrichting aangedragen.