Antonia Waltermann (A.M.)

Antonia Waltermann is als universitair docent verbonden aan het departement Grondslagen en Methoden van het Recht van de Universiteit Maastricht. Zij heeft een achtergrond in vergelijkend en internationaal recht en expertise in praktische wijsbegeerte, recht en cognitiewetenschap, juridisch argumentatie en informele rechtslogica, rechtsmethodologie, en in rechtstheorie. Haar onderzoek is gericht op sociale ontologie, recht en cognitiewetenschap, en (rechts)concepten, met onderzoeksprojecten omtrent handelingen en verantwoordelijkheid van niet-menselijke entiteiten (onder andere KI), en logica van internationaal recht. 

Wat betreft onderwijs heeft zij veel ervaring met juridisch onderwijs in verschillende rollen, onder andere ontwikkeling en coordinatie. Recent is zij ook betrokken zij onderwijsontwikkeling op programma-niveau.