Antonia Waltermann (A.M.)

Antonia Waltermann is als universitair docent verbonden aan het departement Grondslagen en Methoden van het Recht van de Universiteit Maastricht. Zij heeft een achtergrond in vergelijkend en internationaal recht en expertise in praktische wijsbegeerte, recht en cognitiewetenschap, juridisch argumentatie en informele rechtslogica, rechtsmethodologie, en in rechtstheorie. Haar onderzoek is gericht op sociale ontologie en recht en cognitiewetenschap, met een focus op handelingen en verantwoordelijkheid van niet-menselijke entiteiten (onder andere KI) zowel binnen het recht als met betrekking op de constructie van recht.

Wat betreft onderwijs heeft zij veel ervaring met juridisch onderwijs in verschillende rollen, onder andere ontwikkeling en coordinatie. Recent is zij ook betrokken bij onderwijsontwikkeling en -beleid op programma-niveau.