11 feb
16:00

On-Site Promotie Sandra C.P. Jansen

Promotor: Prof. dr. J.A.W. Teijink

Co-promotores: Dr. M.R.M. Scheltinga, Máxima Medisch Centrum, Dr. E. Rouwet, Erasmus Medisch Centrum

Trefwoorden: etalagebenen, looptherapie

"Promoting cardiovascular health through personalized supervised exercise therapy in intermittent claudication"

“Etalagebenen” zijn een uiting van aderverkalking, waarbij tijdens het lopen pijn in de benen optreedt als gevolg van onvoldoende doorbloeding. Daarnaast hebben patiënten met etalagebenen een verhoogd risico op andere hart- en vaatziekten. De behandeling bestaat meestal uit gesuperviseerde looptherapie en is gericht op symptoombestrijding en het verlagen van het risico op hart- en vaatziekten. Dit proefschrift toont aan dat looptherapie geschikt is voor patiënten ongeacht het niveau van de aderverkalking (ter hoogte van de lies of lager in het been). Bovendien hebben persoonlijke kenmerken, zoals motivatie en depressie, geen effect op de slagingskans van de therapie. Naast looptherapie blijken ook andere therapievormen, zoals weerstandtraining en fietsen, effectief te zijn bij etalagebenen. Dit biedt mogelijkheden om het trainingsprogramma beter aan te laten sluiten op persoonlijke wensen en doelen van de patiënt. Tenslotte is aangetoond dat looptherapie een positief effect heeft op de bloeddruk en het cholesterol. De belangrijkste aanbeveling van dit proefschrift is het verbeteren van de leefstijlbegeleiding binnen de behandeling van etalagebenen om het risico op hart- en vaatziekten verder te verlagen.

Klik hier voor het volledige proefschrift.

Klik hier voor de live stream.