15 okt
14:00

On-Site Promotie mw. Mirja W. van der Meulen

Promotores: prof.dr. M.G. oude Egbrink, prof.dr. M.J. Lombarts (UvA), prof.dr. S. Heeneman, prof.dr. C.P. v.d. Vleuten

Trefwoorden: beoordeling, validiteit, artsen, professionele ontwikkeling, permanente educatie

"Assessment of physicians’ professional performance using questionnaire-based tools"

Het ‘toetsen’ van het professioneel functioneren van artsen is tegenwoordig erg belangrijk. Een veelgebruikte methode om het functioneren van artsen te toetsen is het inzetten van vragenlijsten. Met deze vragenlijsten, bestaande uit het ‘scoren’ van stellingen over het functioneren, kunnen artsen feedback vragen aan verschillende collega’s: de zogenaamde 360° feedback. Het verzamelen van deze feedback is sinds januari 2020 verplicht gesteld voor medisch specialisten; zonder deze feedback mogen zij zich niet meer her-registreren als specialist. In dit proefschrift wordt de validiteit van deze vragenlijsten onderzocht.

Om te kijken of het functioneren van artsen verbetert na het verzamelen van feedback is onderzocht hoe scores van artsen veranderen in de tijd. Daaruit bleek dat 50% van de artsen hun scores verbeteren, en die verbetering lijkt beïnvloed te worden door hoe de artsen het eigen functioneren inschatten. Artsen die het eigen functioneren hoger inschatten dan dat collega’s doen, lijken minder goed, of zelfs niet te verbeteren. De resultaten van het onderzoek suggereren dat het verzamelen van 360° feedback niet het enige middel zou moeten zijn om inzicht te verkrijgen in het eigen functioneren.