31 aug
16:00

On-Site Promotie mw. Lisanne P.W. Canjels

Promotores: Dr. J.F.A. Jansen, Prof.dr.ir. W.H. Backes, Prof.dr. A.P. Aldenkamp

Co-promotor: Dr. C. Ghossein-Doha

Trefwoorden: 7 Tesla MRI, zwangerschapsvergiftiging, epilepsie, functionele MRI, bloed-hersenbarrière, dynamische contrast-verrijkte MRI

"Morphological and functional Magnetic Resonance Imaging at ultra-high field - Clinical research applications in preeclampsia and epilepsy"

Pre-eclampsie is een zwangerschapsgerelateerde hypertensieve aandoening, met vasculaire dysfunctie in het centrum van de ziekte. De neurovasculaire eenheid vertegenwoordigt de structurele en functionele relatie tussen hersenweefsel en bloedvaten en zou daarom een rol kunnen spelen bij pre-eclampsie. Er werd vastgesteld dat verschillende elementen die verband houden met de neurovasculaire eenheid, zoals de hersenfunctie en de bloed-hersenbarrière, maar niet de hersenvolumes veranderd zijn na zwangerschapsvergiftiging. Meer specifiek werden verschillen in functionele hersenverbindingen gevonden bij vrouwen die voorheen pre-eclampsie hadden in vergelijking met pareuze controlevrouwen. Bovendien werd een dynamisch contrast-verrijkt MRI-protocol bij ultrahoog veld ontwikkeld, dat de integriteit van de bloed-hersenbarrière kan meten. De bloed-hersenbarrière regelt het transport tussen bloedvaten en hersenweefsel. Met dit protocol werd een globaal verminderde bloed-hersenbarrière na zwangerschapsvergiftiging aangetoond. Bovendien werden de volumetrische en functionele lateralisatie van de hippocampusregio's onderzocht. Er werd vastgesteld dat de volumes en de functie zeer symmetrisch zijn bij controles. Echter, bij temporale kwab epilepsie, maar niet bij frontale kwab epilepsie, werden lateralisatie effecten waargenomen.

Klik hier voor de live stream.