09 feb
16:00

On-site Promotie Maria Adriana Vogels-Broeke

Promotores: Prof. dr. M.J. Nieuwenhuijze, Prof. dr. R.G. de Vries

Co-promotor: Dr. D.O.A. Daemers

"StEM [Stem en Ervaringen van Moeders] Voices and experiences of mothers

Geïndividualiseerde persoongerichte zorg moet structureel ingebed worden in de Nederlandse geboortezorg

De Ervaringen van een vrouw tijdens haar zwangerschap, bevalling en kraamtijd heeft zowel korte als lange termijn gevolgen voor zowel haarzelf, haar familie, omgeving en de maatschappij waarin zij leeft. In 2016 is de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg uitgebracht met als doel de kwaliteit en de veiligheid van de Nederlandse geboortezorg te verbeteren. Deze zorgstandaard benoemt het optimaliseren van ervaringen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd als een kritisch aspect voor het waarborgen van kwalitatief hoogwaardige geboortezorg. Uit dit proefschrift bleek dat de ervaringen van een vrouw tijdens haar zwangerschap bevalling en kraamtijd een complex multidimensionaal concept is dat beïnvloed wordt door zowel biomedische, psychologische, sociale en maatschappelijke aspecten. Te midden van deze complexiteit blijkt echter dat het “hebben van controle”  en relationele aspecten van de zorg  van groter belang zijn voor haar ervaringen dan de medische interventies die zij heeft ondergaan en haar persoonlijke kenmerken.  Dit proefschrift laat tevens zien dat persoonsgerichte zorg met een op gezondheid gerichte benadering structureel ingebed moet worden in alle lagen van de Nederlandse geboortezorg.

Lees ook