25 mrt
10:00

On-Site Promotie Juliëtte A. Beuken

Promotor: Prof. dr. D.H.J.M. Dolmans

Co-promotores: Dr. D.M.L. Verstegen, Dr. M.E.J. Bouwmans

Trefwoorden: Onderwijs, Gezondheidszorg, Samenwerking, Euregio Maas-Rijn

"Waves towards harmony - learning to collaborate in healthcare across borders"

“Samenwerking over de grens biedt kansen voor de gezondheidszorg in de grensregio, maar die samenwerking verloopt nu niet optimaal.” Dat hoorde promovendus Juliët Beuken vaak in gesprekken met zorgprofessionals voor haar promotieonderzoek naar samenwerking in de Euregio Maas Rijn. In het proefschrift getiteld ‘Waves towards harmony: Learning to collaborate in healthcare across borders’ (‘Op weg naar harmonie: Leren samenwerken in de gezondheidszorg over de grens’) worden de behoeften van professionals en patiënten in grensoverschrijdende samenwerking omschreven. Zowel professionals als patiënten lopen bijvoorbeeld aan tegen verschillen in de organisatie van de zorg. Daarnaast is onderzocht hoe onderwijs in kan spelen op deze behoeften, bijvoorbeeld door professionals aan de hand van eigen ervaringen te laten discussiëren over de vraag hoe ze beter kunnen samenwerken.

Klik hier voor de live stream.

Lees ook