22 mrt
13:00

On-Site Promotie Giada Guerra

Promotores: Prof. Dr. M. Bonte; Prof. Dr. F. Dick, Birkbeck University of London, UK

Co-promotores: Dr. A. Tierney, Birkbeck University of London, UK; Dr. J. Tijms, University of Amsterdam

Trefwoorden: auditieve aandacht, lezen, individuele verschillen, letter-spraak geluid leren

"The contribution of auditory attention to reading processes of school-age children with and without dyslexia"

Dit proefschrift onderzocht factoren die bijdragen aan verschillen tussen kinderen in hun leesvaardigheid, in het bijzonder de rol van auditieve aandacht. De eerste studie keek naar de effecten van achtergrondspraak op het lezen van kinderen en toonde aan dat auditieve aandacht een beschermende factor kan zijn tegen de schadelijke effecten van achtergrondspraak op begrijpend lezen. Ten tweede werd met behulp van EEG (elektro-encefalografie) onderzocht of kinderen met dyslexie (leesbeperking) auditieve aandachtstekorten hebben en of deze verband houden met hun vermogen om letter-spraakgeluidassociaties te leren, een cruciaal proces dat ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van leesvaardigheid. Er werden geen verschillen in aandacht gevonden, noch in de neurale markers, noch in de vaardigheden. Kinderen met dyslexie hebben echter enige moeite met het leren van letter-spraak-geluidsassociaties en met het waarnemen van spraak in rumoerige akoestische omgevingen. Dit suggereert dat auditieve aandacht een rol kan spelen bij het lezen, wat de ontwikkeling van kritische vaardigheden ondersteunt die ten grondslag liggen aan de leesontwikkeling. Ten slotte suggereerde een verkennend onderzoek dat kinderen met dyslexie met betere aandachtsvaardigheden meer baat kunnen hebben bij interventies voor dyslexie, maar er zijn vervolgonderzoeken nodig om deze mogelijkheid verder te onderzoeken.

Klik hier voor de live stream.

Lees ook

 • 04 jun
  13:00

  Promotie Margo Karemaker

  "Never too old to learn: Developing a home fire-safety intervention for older adults using Intervention Mapping"

 • 05 jun
  16:00

  Promotie Yikang Zhang

  "Make-believe: The Role of Memory Distrust in the Memory Validation Process"