09 feb
13:00

On-site Promotie Arjan Linthorst

Promotor: Prof. dr. Ernst Homburg

Trefwoorden: chemiegeschiedenis, groene scheikunde, duurzaamheid, parapluterm

"Research between Science, Society and Politics: The History and Scientific Development of Green Chemistry"

Gedurende grote delen van haar geschiedenis werd chemie gezien als een door velen bewonderde wetenschap van de vooruitgang. De hedendaagse publieke debatten over chemie waren echter nogal kritisch, vooral om milieuredenen. Daarom is het interessant dat in de loop van de jaren negentig de "groene chemie" opkwam. Het ontstaan, de wetenschappelijke betekenis en de drijvende krachten achter de spectaculaire groei van dat nieuwe vakgebied zijn het onderwerp van Onderzoek tussen wetenschap, maatschappij en politiek: The History and Scientific Development of Green Chemistry.

Het wetenschappelijke karakter van de groene chemie is vanaf het begin een twistpunt geweest. Dit boek wil dat geschil ophelderen. Het presenteert een historische analyse van het ontstaan en de evolutie van de groene chemie, met speciale aandacht voor de VS, het VK en Nederland en de chemische genootschappen in deze landen. De opkomst van de groene chemie verschilde van land tot land, wat ook wordt geanalyseerd en vergeleken. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en een groot aantal nooit eerder bestudeerde primaire bronnen biedt dit boek uiteindelijk een nieuwe karakterisering van de "groene chemie". Het zou interessant moeten zijn voor chemici, beleidsmakers en historici en filosofen van de chemie, want Onderzoek tussen wetenschap, maatschappij en politiek: The History and Scientific Development of Green Chemistry gaat in op zowel interne wetenschappelijke als sociaal-culturele factoren die een rol hebben gespeeld tijdens het ontstaan en de groei van de groene chemie.

Voertaal: Nederlands

Lees ook

  • 08 dec
    10:00

    Promotie Joey Tang

    "Together We Stand: The Impact of Gender Equality in the Workplace on Employees and Firms in the Netherlands"