06 feb
13:00

On-site Promotie Ana Maria Pereira Daoud

Promotores: Prof. dr. G.M.W.R. de Wert, Prof. dr. W.J. Dondorp, Prof. dr. A.L. Bredenoord (Erasmus University Rotterdam)

"Human embryos and the like- The Ethics and Policy of Research with 3D Human Embryo-Like Structures"

Trefwoorden: Humane Embryo-achtige Structuren; Ethiek; Beleid; Onderzoek

Embryo-achtige structuren’ bieden ethisch aanvaardbare alternatieven voor embryo-onderzoek, maar onder welke voorwaarden?

Dit project onderzocht of het creëren en gebruiken van ‘humane embryo-achtige structuren’ (hELS) in wetenschappelijk onderzoek moreel aanvaardbare alternatieven kan opleveren voor wetenschappelijk onderzoek met ‘natuurlijke’ menselijke embryo’s en, zo ja, onder welke voorwaarden. De hiervoor uitgevoerde literatuuranalyse en empirisch onderzoek leidden tot een positieve beoordeling van de ethische aanvaardbaarheid van onderzoek met hELS. In welke mate en onder welke voorwaarden, hangt echter af van de structuren in kwestie: hELS zijn een diverse groep modellen en lang niet alle onderzoek op dit gebied is erop gericht de geïntegreerde ontwikkeling van een intact embryo te modelleren. Voor zover het dat wel het geval is, hebben huidige modellen slechts een beperkt ontwikkelingspotentieel. Toch kan verdere verbetering leiden tot modellen die niet meer te onderscheiden zijn van ‘natuurlijke’ embryo’s. Dat kan het wetenschappelijk nut van hELS vergroten, maar roept ook de vraag op of en in hoeverre ze anders behandeld zouden moeten worden dan de embryo’s waarvoor ze als onderzoeksmateriaal in de plaats komen. Het project heeft geleid tot aanbevelingen die al deels hun weg hebben gevonden in het huidige beleidsdebat, onder meer in de context van de beoogde aanpassing van de Nederlandse Embryowet.

Lees ook