12 sep 10 okt
19:30 - 21:30
Studium Generale | Collegereeks

Psychische stoornissen

We zijn allemaal wel eens somber, extreem druk of onzeker en we gaan niet allemaal voortdurend fluitend door het leven. Door gebeurtenissen en omstandigheden kunnen we de grip verliezen. Vaak is dit tijdelijk of vinden we een manier om het een plek te geven en stoort het niet onze dagelijks leven. Maar wat als de somberte of angst blijft of steeds groter wordt? Is er dan sprake van een psychische stoornis, een aandoening die wordt gekenmerkt door afwijkende ervaringen en gedrag? Hoe stellen we dat vast en welke rol speelt de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) hierin? Wat zijn de oorzaken? Hoe gaan we ermee om?

In deze collegereeks gaan we in op deze vragen en kijken we naar de ontwikkelingen op het gebied van een aantal veel voorkomende psychische stoornissen. Er wordt ook uitgebreid gekeken naar de ontwikkelingen van mogelijke behandelingen.


De afzonderlijke colleges
1. Depressie (Nicole Geschwind / 12 sept)
2. Paniek, wat is het en wat moet je (vooral niet) doen? (Schruers / 19 sept)
3. Leerstoornissen: ADHD (Hurks / 26 sept)
4. Psychoses (Bak / 3 okt)
5.
Sociaal-emotionele ontwikkeling en de link met Autisme Spectrum Stoornissen (Keulers / 10 okt)

Lees ook