28 jun
13:00

Promotie Veerle van Gils

Promotor: Prof. Dr. P.J. Visser

Co-promotores: Dr. S.J.B. Vos, Dr. W.J. Jansen

Trefwoorden: Diabetes, vasculaire schade, de ziekte van Alzheimer, biomarkers/amyloid
 

"The role of diabetes and vascular burden in Alzheimer’s disease: A pathophysiological perspective"

Uit dit proefschrift kan geconcludeerd worden dat diabetes niet gerelateerd is aan pathofysiologie behorend bij de ziekte van Alzheimer. Diabetes en de ziekte van Alzheimer lijken verschillende patronen van cognitieve dysfuncties te hebben. Vasculaire schade op MRI-scans, en met name microbloedingen, komen vaak voor in combinatie met amyloïde. Ze dragen, bovenop amyloïde, echter niet bij aan het voorspellen van cognitieve achteruitgang in mensen binnen de geheugenpoli. Aan de hand van deze kennis kan de diagnostiek voor patiënten met diabetes en vasculaire aandoeningen in de toekomst verbeterd worden. Ook benadrukken de bevindingen het belang van diabetes preventie en bloedglucose regulatie, wat belangrijke informatie levert voor nieuwe medicatie en preventie onderzoeken. Ook laat dit proefschrift de kracht van het combineren van data van verschillende centra zien. Toekomstige studies zullen de vasculaire bijdragen aan de ziekte van Alzheimer verder moeten onderzoeken.

Klik hier voor de livestream.