12 sep
16:00

Promotie Steven van de Put

Promotores: Prof. dr. Rianne Letschert, Prof. dr. Luke Moffett

Co-promotor: Mr. dr. Wim Muller

Trefwoorden: Verantwoording, herstelbetalingen, mensenrechten, VN-vredeshandhaving

"Accountability for Human Rights Violations by UN Peacekeepers: A Legal and Theoretical Perspective"

Door de uitbreiding van VN-vredesoperaties is het mogelijk geworden dat tijdens deze operaties mensenrechtenschendingen worden begaan. Toch zien we vaak dat rechtsherstel uitblijft. Op deze manier ontloopt de VN haar wettelijke verantwoordelijkheid om de gevolgen te herstellen als resultaat van hun internationaalrechtelijke verplichtingen.

Dit proefschrift behandelt dit vraagstuk vanuit twee perspectieven. Ten eerste stelt het vast dat de VN juridisch verantwoordelijk is voor het rechtsherstel van mensenrechtenschendingen. Binnen het internationaal recht en onder bepaalde voorwaarden zou de VN herstel moeten bieden voor de schendingen van haar peacekeepers. Ten tweede behandelt dit proefschrift dit vraagstuk vanuit een meer theoretisch perspectief. Hierin wordt beargumenteert dat transitional justice een sterk verhaal kan bieden over hoe en waarom herstel moet plaatsvinden, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de operationele context.

Klik hier voor het volledige proefschrift.

Lees ook

  • 26 mrt
    10:00

    Promotie Qian Li

    "AI-enabled Price Discrimination: A Competition Law and Economics Perspective"

Meer events