21 sep
10:00

Promotie Samantha-Lisa Crans

Promotores: Prof. dr. Mien Segers, Prof. dr. Simon Beausaert

Trefwoorden: Sociaal informeel leren, leerklimaat, duurzame inzetbaarheid, werkplekleren

"Understanding the Social Side of Learning On the role of Learning Climate for Informal Learning and Employability"

Waarom is leren en ontwikkelen belangrijk? De afgelopen jaren hebben laten zien dat wereldwijde veranderingen gevolgen hebben voor de manier waarop we gewend zijn te werken. Voor zowel professionals als organisaties is het belangrijk om op deze werkgerelateerde veranderingen in te spelen. Met andere woorden, professionals moeten inzetbaar zijn. Een manier waarop professionals beter inzetbaar worden, is door te investeren in hun ontwikkeling. De werkplek biedt volop mogelijkheden om te leren. Met name het leren van anderen (oftewel sociaal informeel leren) is een relevante vorm van werkplekleren. Het leerklimaat is een contextuele factor die sociaal informeel leren vervolgens kan ondersteunen, faciliteren en stimuleren.

Dit proefschrift heeft als doel te onderzoeken hoe professionals van anderen leren en hoe het leerklimaat sociaal informeel leren kan faciliteren om vervolgens de inzetbaarheid van professionals te vergroten. In totaal laten vier studies met verschillende onderzoeksmethoden een scala aan manieren zien waarop professionals van anderen leren en tonen tevens aan dat het leerklimaat een belangrijke hefboom kan zijn voor leren op de werkplek. Omdat leiderschap wordt beschouwd als een belangrijk element van leerklimaat, wordt bovendien de rol van leiders nader bestudeerd. De resultaten van dit proefschrift kunnen professionals, leiders en organisaties helpen met het identificeren, creëren en benutten van opportuniteiten om te leren.

Klik hier voor het volledige proefschrift.

Klik hier voor de livestream.

Lees ook